Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:3._rocnik_2008-2009

Ovládání interaktivity 3. ročník 2008/9

Otázky k absolutoriu 2009

 1. Základní programové konstrukty (sekvence, podmínky, přepínače, cykly, a jejich využití.
 2. Funkce, dva způsoby jejich syntaktické definice. Práce s parametry funkce a návratovou hodnotou. Využití typu Object pro předávání více výstupních hodnot z funkce.
 3. Typy a přetypovávání. Konstanty null a undefined.
 4. Třídy a objekty. Definice třídy, dědičnost, statické třídy, dynamické třídy. Konstruktor třídy. Položky a metody třídy. Modifikátory přístupu public a private.
 5. Práce s třídami a objekty, vazba na symboly v knihovně, ukládání tříd do souborů, balíčky (Package). Definice a deklarace třídy, práce s konstruktory. Definice vlastností pomocí set a get.
 6. Sekvence práce flash playeru, posloupnost inicializace a vykreslování objektů, využití události EnterFrame.
 7. Automaty a jejich využití pro návrh flashové aplikace (uveďte příklad).
 8. Pole (Array), jeho deklarace, způsoby adresování jeho prvků, příklady využití např. pro adresování movieclipů.
 9. Události v AS3 , přidávání a ubírání posluchačů událostí, cyklus zpracování událostí, target a current target.
 10. Dynamika založená na čase, události časovače, třída Timer.
 11. Třída MovieClip, třída Sprite,třída Display Object, DisplayList. Kontejnery a práce s nimi.
 12. Třída Loader – nahrávání multimediálního obsahu (obrázků, zvuku, movieclipů).
 13. Práce se zvukem
 14. Práce s videem
 15. Využití základních komponent ve flashi a ve Flexu– Label, Button, CheckBox, RadioButton, TextInput, TextArea, RichTextEditor, Image, SWFLoader, VideoDisplay, NumericSteper, Vslider, HSlider.
 16. Flex – kontejnerové komponenty pro uspořádání (layout) aplikace – Application, Canvas, Form, Grid, HBox, Vbox, HDividedBox, VDividedBoc, Panel Spacer, TittleWindow, VRule, HRule.
 17. Flex – vytváření a využití kaskádových stylů (CSS)
 18. Využití funkcí a skriptů ve flexu pro vazbu a předávání dat. Události ve Flexu a jejich využití.
 19. Flex – využití vlastních komponent. Vazba dat. Využití AS tříd, událostí pro řízení komponent.
 20. Flex navigace v aplikacích navigační komponenty - viewStack, ButtonBar, LinkBar, TabNavigator, LinkBar, Accordion
 21. Předávání dat,XML a jeho využití pro uchovávání a předávání dat. Využití složitějších komponent ve flashi a Flexu pro předávání dat – Data grid, List, TileList

vyuka/3._rocnik_2008-2009.txt · Poslední úprava: 2009/06/12 08:58 autor: kofranek