Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:3._rocnik_2007-2008

trika1.zip

Ovládání interaktivity 3. ročník 2007/8

Otázky k absolutoriu

1. Základní programové konstrukty: podmínky a jejich využití., cykly a jejich využití.

2. Funkce, dva způsoby jejich syntaktické definice. Práce s parametry funkce a návratovovou hodnotou.

3. Typy a přetypovávání. Konstanty null a undefined.

4. Třídy a objekty. Defince třídy, dědičnost, statické třídy, dynamické třídy, atributy, metody, konstruktor třídy, modifikátory přístupu public, private.

5. Práce s třídami a objekty, vazba na symboly v knihovně, ukládání tříd do souborů, definice a deklarace třídy, práce s konstruktory, definice vlastností pomocí set a get funkcí., třída objekt jako základní prapředek všech tříd.. Využití třídy objekt pro předávání výstupních hodnot z funkce.

6. Sekvence práce flash playeru, posloupnost inicializace a vykreslování objektů, využití události EnterFrame.

7. Pole (Array), jeho deklarace, způsoby adresování jeho prvků, příklady využití např. pro adresování movieclipů.

8. Práce s fonty a textem.

9. Události v AS3 , přidávání a ubírání posluchačů událostí, cyklus zpracování událostí, target a current target

10. Dynamika založená na čase, události časovače, třída Timer

11. Třída MovieClip, třída Sprite,třída Display Object, DisplayList kontejnery a práce s nimi

12. Třída Loader – nahrávání multimediálního obsahu (obrázků, zvuku, movieclipů)

13. Práce se zvukem

14. Práce s videem

15. Využití základních komponent ve flashi a ve Flexu– Label, Button, CheckBox, RadioButton. TextInput, TextArea

16. Flex – kontejnerové komponenty pro uspořádání (layout) aplikace – Application, Canvas, Form, Grid, HBox, Vbox, HDividedBox, VDividedBoc, Panel Spacer, TittleWindow, VRule, HRule

17. Flex – vytváření a využití kaskádových stylů (CSS)

18. Flex – využití vlastních komponent, předávání dat, binding

19. Flex navigace v aplikacích navigační komponenty - viewStack, ButtonBar, LinkBar, TabNavigator, LinkBar, Accordion

20. Předávání dat,XML a jeho využití pro uchovávání a předávání dat.


serial No. 1302-1628-8745-7519-3457-9319

Obrázky pro puzzle

trika1.zip

vyuka/3._rocnik_2007-2008.txt · Poslední úprava: 2009/04/23 07:54 autor: kofranek