Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyuka:3._rocnik_2006-2007

Ovládání interaktivity 3. ročník 2006/2007

Otázky 3. ročník 2006/7

Kniha oficiální výujkový kurz ActionScriptu - kniha a soubory příkladů heslo k otevření .pdf: student

stručné vysvětlení s příklady

1. Podmínky a jejich využití.

2. Cykly a jejich využití.

3. Sekvence práce flash playeru, posloupnost inicializace a vykreslování objektů, využití funkce onEnterFrame.

4. Funkce, dva způsoby jejich syntaktické definice. Práce s parametry funkce a návratovovou hodnotou.

5. Typy a přetypovávání. Konstanty null a undefined.

6. Pole (Array), jeho deklarace, způsoby adresování jeho prvků, příklady využití např. pro adresování movieclipů.

7. Tlačítko, události tlačítka, uživatelsky navržené tlačítko, využití neviditelných tlačítek.

8. Události a práce s nimi (události myši, movie clipu, klávesnice atd.).

9. Dynamika založená na čase, využití funkce setInterval.

10. Práce s fonty a textem.

11. Třídy a objekty. Defince třídy, dědičnost, statické třídy, dynamické třídy, atributy, metody, konstruktor třídy, modifikátory přístupu public, private.

12. Práce s třídami a objekty, vazba na symboly v knihovně, ukládání tříd do souborů, definice a deklarace třídy, práce s konstruktory, definice vlastností pomocí set a get funkcí.

13. Třída objekt. Využití třídy objekt pro předávání výstupních hodnot z funkce.

14. Třída MovieClip – základní atributy a metody a jejich vyuřití (pro tažení, detekci kolizí atd.) Rozdíl mezi symbolem MovieClip a grafikou.

15. Práce s vnořenými movieClipy, adresování MovieClipů.

16. Dynamické vytváření instancí MovieClipů (duplicateMovieClip, attachMovie atd.), nahrávání externích movieClipů (loadMovie...). Vrstvy.

17. Práce se zvukem.

18. Práce s videem – načítání a kódování videa do flashe, definice cuePointů.

19. Programové řízení flashového videa, využití cuePointů a využití komponenty FLVPlayer.

20. Využití základních komponent ve flashi (a případně ve Flexu) – Label, Button, CheckBox, RadioButton. TextInput, TextArea aj.

21. XML a jeho využití pro uchovávání a předávání dat.


Příklady pro AS 2

vyuka/3._rocnik_2006-2007.txt · Poslední úprava: 2007/09/02 13:51 autor: kofranek