Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


validitymode

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

validitymode [2011/12/07 11:18]
marek
validitymode [2011/12/09 13:10] (aktuální)
marek
Řádek 20: Řádek 20:
 Pri definovaní sa uvádza parameter **validityMode**,​ ktorý bližšie špecifikuje druh jednotky globálnych dát z hľadiska možných prepojení a platnosti. Základné druhy sú: Pri definovaní sa uvádza parameter **validityMode**,​ ktorý bližšie špecifikuje druh jednotky globálnych dát z hľadiska možných prepojení a platnosti. Základné druhy sú:
   * //​**variable**//​=0 .. Premenná, ktorú mení len tvorca a spojenci ju môžu len čítať.   * //​**variable**//​=0 .. Premenná, ktorú mení len tvorca a spojenci ju môžu len čítať.
-  * //**sharedToken**//=1    .. Zdieľaný žetón, ktorý po prečítaní nemôže nik čítať až dovtedy pokiaľ do neho opäť niekto nezapíše hodnotu. +  * //​sharedToken//​=1 ​   .. Zdieľaný žetón, ktorý po prečítaní nemôže nik čítať až dovtedy pokiaľ do neho opäť niekto nezapíše hodnotu. 
-  * //**temporaryMessage**//=2  .. Dočasná správa, ktorú môže prečítať každý spojenec maximálne jeden krát. Posielať ju môže len tvorca v ľubovoľnom čase. Pri poslaní vždy prepíše pôvodnú správu.+  * //​temporaryMessage//​=2 ​ .. Dočasná správa, ktorú môže prečítať každý spojenec maximálne jeden krát. Posielať ju môže len tvorca v ľubovoľnom čase. Pri poslaní vždy prepíše pôvodnú správu.
   * //​**event**//​=3 .. Udalosť, viď nižšie.   * //​**event**//​=3 .. Udalosť, viď nižšie.
  
validitymode.txt · Poslední úprava: 2011/12/09 13:10 autor: marek