Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


upravit_stranku

KRVÁCIVÉ STAVY U HEPATOPATIÍ

JÁTRA – největší žláza lidského organismu. Játra za fyziologických okolností plní životně důležité funkce: -centrální úloha v přeměně živin:tuky, bílkoviny, sacharidy -biotransformace a detoxikace cizorodých látek včetně léků a alkoholu -syntéza bílkovinných produktů:koagulační faktory, albumin, transportní proteiny.. -syntéza žluče -zpracovávání a odstraňování bilirubinu, amoniaku a látek dusíkové povahy..

Za patologické situace-při hepatopatiích dochází dle rozsahu poškození jaterního parenchymu a buněk k narušení fyziologických funkcí jater. Poškození se projeví nedostatečnou funkcí jater, případně až jaterním selháním. Odrazem je onemocnění, které postihuje životní pochody, které vycházejí z fyziologických funkcí. Vzhledem k tomu, že játra jsou „metabolickou továrnou“, poškození se projeví na mnoha úrovních organismu: poruchy mozkové funkce, hormonální a metabolické poruchy. Selhání jater může končit dokonce smrtí jedince. V neposlední řadě se projeví KRVÁCENÍM, na které se v tomto textu zaměřím. Krvácení do trávicího traktu bezprostředně ohrožuje život nemocného s onemocněním jater. Krvácení do GIT provází v 38% jaterní cirhozu, ale krvácení je komplikací i dalších hepatopatií. Riziko krvácení do GIT nalézáme nejčastěji: -jícnové varixy -vředová choroba -gastritidy -ostatní..

Faktory vedoucí k selhávání jater: -alkohol – dysfunkce membrán, karence živin -poruchy krevního oběhu – městnání krve v játrech při pravostranném srdečním selhání -nádor-poškození jaterního parenchymu -městnání žluče -infekce – HBV, HCV

upravit_stranku.txt · Poslední úprava: 2010/04/28 17:21 autor: prazakova