Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tutorialy:zadavani_scenaru

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tutorialy:zadavani_scenaru [2007/10/08 17:47]
jobdr
tutorialy:zadavani_scenaru [2007/10/08 18:05] (aktuální)
jobdr
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Pro scénáristy Atlasu fyziologie a patofyziologie ====== ====== Pro scénáristy Atlasu fyziologie a patofyziologie ======
  
-===== Jak zadávat jednotlivé klipy grafikům =====+====== Jak zadávat jednotlivé klipy grafikům =====
 + 
  
  
Řádek 35: Řádek 36:
  
    
 +====== Návod k tvorbě scénářů pro Internetový atlas fyziologie a patofyziologie ======
 +
 +
 +===== Struktura Atlasu: =====
 +
 +
 +Jednotlivé větší okruhy Atlasu (okruh je např. Vnitřní prostředí) se dělí na  jednotlivé kapitoly. Trvání každé kapitoly je mezi 15 a 20 minutami. Jednotlivé kapitoly (např. ​ Difúze v plicích) jsou děleny na obrazovky ​ (těch je zhruba 10 až 20) podobně jako při přednášce v Powerpointu. Je třeba vymyslet strukturu jednotlivých obrazovek. ​
 +
 +
 +Hlavní součástí každé kapitoly je její výkladová část. Kromě výkladové části mohou být součástí některých kapitol modely, se kterými si student může hrát. Model se spouští kliknutím na odkaz ve výkladové části, čímž se otevře nové okno s modelem. ​
 +
 +===== Části scénáře: =====
 +
 +
 +Pro každou obrazovku dané kapitoly výkladové části je třeba vhodně vymyslet 4 její částí:
 +
 +
 +  - Nadpis ​  (+ pořadové číslo obrazovky)
 +  - Psaný text – ve formě stručných „Powerpointových“ ​ poznámek k vykládané látce
 +  - Navrhnutí animace, která bude vhodně ilustrovat vykládaný problém. Animace může být:
 +  * a. Jednoduchá,​ která se projde a na konci zastaví
 +  * b. Jednoduchá s cyklem, který se prochází pořád dokola
 +  * c. Sekvenční – (odpovídající objevování se psaného textu a mluvenému slovu); ​ sekvenční animace se vlastně skládá z několika animací jednoduchých typu a nebo b, které jsou zařazeny postupně za sebou
 +  * d. Interaktivní,​ tj. reagující na různé knoflíky, přejetí kurzoru, táhla, atd. Tyto animace jsou už často nejjednoduššími modely samy o sobě. ​
 +
 +Body 1 až 3 se navrhují v Powerpointu (nejlépe už s přiloženým designem Atlasu). ​ Co se týká návrhu animace, je třeba jej popsat (např. kurzívou) na dané místo powerpointové stránky, zaměřit se na typ animace a vysvětlení jednotlivých jejích fází a případně i přiložit kresbičku či obrázek, který se následně využije v komunikaci s grafikem. Rovněž je třeba už dopředu rozhodnout jak velkou část stránky bude zabírat animace a jak velkou text (tj. formát obrázku) – toto lze prokonzultovat s grafikem. ​
 + 
 +4.  Mluvený text –  je lépe psát zvlášť do dokumentu wordu a pak jen překopírovat text jednotlivých obrazovek do políčka poznámky. Mluvený text je použit jako předloha, kterou komentátor čte, když nahrává.zvukovou stopu k dané kapitol. Je dobré, když struktura složitějších animací a mluveného textu si vzájemně odpovídá. Tedy jinými slovy: Posloupnost akcí v sekvenční animaci a případná posloupnost objevování se psaného textu musí být stejná, jako posloupnost výkladu v mluveném textu. Mluvený text si student může pustit jako nahrávku, nebo si jej ve výsledné aplikaci zobrazit v políčku Poznámky. Délka textu je obvykle 4 – 6 stran na kapitolu. ​
 +
 +U složitějších obrazovek popisujících složitější vztahy stojí za to zvážit použití modelu. Model je dobré navrhnout v součinnosti s někým z Laboratoře biokybernetiky. Modelu může předcházet výklad a měly by k němu být instrukce, jaké stavy nebo děje by si na něm student měl vyzkoušet. ​
 +
 +===== Struktura kapitoly: =====
 +
 +
 +Každá kapitola začíná **úvodní obrazovkou**,​ na které je pouze **název kapitoly** a loga. Graficky čisté. ​
 +**Druhá obrazovka** má rovněž danou strukturu. Měly by na ní být v očíslovaných bodech vyjmenovány cíle dané kapitoly, aby student získal představu, co se může v dalším výkladu naučit (podle těchto informací se student může rozhodovat, jestli ho daná kapitola zajímá, nebo nikoliv). Pokud je to důležité,​ jsou zde vyjmenovány rovněž **předpoklady**,​ kde je shrnuto, co se předpokládá,​ žer student již zná a co je pro další porozumění nutné. ​
 +Pak následují „obyčejné obrazovky“ kapitoly.
 +
 +**Poslední obrazovka** pak je věnována **shrnutí** toho, co se student v dané kapitole dozvěděl. ​
 +
 +Následuje část, která testuje znalosti studenta v dané oblasti. Test se vytváří pomocí Breezovského pluginu v prostředí Microsoft Powerpoint. Návod ke stažení pluginu je na serveru fakultního e-learningu v sekci pomoc začínajícím autorům. Test vytváří rovněž scénárista.
 +
 +===== Metodické poznámky na závěr: =====
 +
 +
 +V rámci každé kapitoly se vyskytuje látka základní a látka rozvádějící,​ určená pro studenty, kteří mají o problematiku hlubší zájem. Základní látka není nijak označena, **látka rozvádějící** je na horní nadpisové liště označena ikonkou **lupa**. ​ Student si na začátku každé kapitoly vybere, jestli chce výklad základní nebo podrobný. Lupou mohou být označeny jak celé obrazovky, tak jen jejich části (např. určitá část sekvenčního klipu). Rozhodnutí o tom, jestli je výklad podrobný nebo základní je na scénáristovi,​ samozřejmě je možno kontaktovat Laboratoř biokybernetiky. ​
 +
 +Další ikonky které se na horní liště objevují a mají svůj smysl jsou následující:​
 +
 +Ikonka rozdělující,​ zda je daná látka spíše z oblasti fyziologie, nebo z oblasti patofyziologie.
 +
 +Ikonka označující,​ že daná animace slouží jako vtipná analogie, použitá k lepšímu pochopení a **osvětlení** probírané látky. Př. Nákladní auto s fůrou kuliček na  korbě jako analogie hemoglobinu a jeho saturace. ​
 +
 +Ikonka **fyziologické účetnictví**:​ Označuje, že se v obrazovce zabýváme bilancí nějaké (chemické) látky, tj. jejím množstvím v organismu, způsoby příjmu a výdeje a jejich vlivu na celkové množství látky.
 +
 +Ikonka **Fyzikální nebo chemický zákon** označující probírání zákona, který je podkladem fyziologických dějů.
 +
 +Ikonka **laboratorní cvičení**,​ čili hraní si s modelem, označuje jak interaktivní animace typu d, tak složitější modely otevírané v samostatném okně. ​ Je to vlastně indikátor, že student by si měl sám vyzkoušet chování určitého systému. ​  
 +
 +
 +{{tutorialy:​vzorovy_scenar.doc|Vzorový scénář (ve Wordu)}}
 +
 +{{tutorialy:​vzorovy_scenar.ppt|Vzorový scénář (v PowerPointu)}}
  
 +[[http://​www.physiome.cz/​atlas/​respirace/​01/​|realizace scénáře]]
  
 +{{tutorialy:​mustr_pro_tvorbu_scenaru.ppt|Mustr pro tvorbu scénářů (v PowerPointu)}}
  
tutorialy/zadavani_scenaru.1191858449.txt.gz · Poslední úprava: 2007/10/08 17:47 autor: jobdr