Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tutorialy:bugzilla

Toto je starší verze dokumentu!


Kofrlab Bugzilla

Naše Bugzilla se nachází na adrese http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/bugzilla/. Abyste mohli začít systém používat, zaregistrujte se.

Každý bug se váže ke konkrétnímu produktu, dále pak k jeho komponentě, verzi atd. Většina informací není povinná a může si je doplnit adresát bugu (nicméně je dobré snažit se být co nejkonkrétnější).

Protože jednou zapsaný bug nelze z databáze smazat, je založený TestProduct, na kterém si můžete vyzkoušet, jak funguje vytváření bugu, změna stavu, psaní komentářů apod.

Poznámka: Teď jsem si všiml, že nelze zadávat bugy ani psát komentáře, pokud člověk není přihlášený.

Jak reportovat bug

Při reportování bugu dodržujte tyto zásady, ušetříte tím někomu spoustu práce. Každý bugreport musí obsahovat:

  • Vhodný nadpis (pro vyhledávání) „PCMCIA install fails on Tosh Tecra 780DVD w/ 3c589C “ vs. „install problem“
  • Popis, jak zopakovat bug
  • Co jsem očekával, že se stane
  • Co se stalo

Některé údaje není reporter schopen určit, což ovšem nevadí. Např. závažnost a prioritu už si určí kompetentní osoby (adresát bugu).

Při zadávání bugu určujete, komu bude přidělen (adresát jej ale může odmítnout a přiřadit někomu jinému). Když nevíte, komu by se měl bug přidělit, použijte defaultního adresáta (každý produkt má defaultního adresáta bugů). Jestli vás zajímá, co se s bugem bude dít dál, můžete se přidat do seznamu příjemců (pole Cc.).

Jak založit nový produkt

Jestliže jste vedoucí projektu a chcete začít používat Bugzillu, napište mi1). Přidělím vám administrátorská práva pro zakládání nových produktů.

Odkazy

tutorialy/bugzilla.1176307794.txt.gz · Poslední úprava: 2007/04/11 18:09 autor: stod