Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

start [2018/06/01 20:59]
feberovj [Kofrlab wiki]
start [2018/06/19 11:57] (aktuální)
feberovj [Kofrlab wiki]
Řádek 19: Řádek 19:
  
  
-Vítejte na wikipedii **[[http://​patf-biokyb.lf1.cuni.cz|Kofrlabu]]**.+Vítejte na wikipedii **Kofrlabu**
    
 +Naše oficiální stránky naleznete zde **[[http://​www.physiome.cz/​laboratory|Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky]]**.
  
   * **Úvod do používání Wiki** naleznete [[../​tutorialy/​wiki|zde]].   * **Úvod do používání Wiki** naleznete [[../​tutorialy/​wiki|zde]].
Řádek 36: Řádek 36:
  
 ^                  Projekty ​                     ^^ ^                  Projekty ​                     ^^
-| [[../​scholaludus/​|Schola ludus pro 21 století]] ​ |   ​|+| [[../​scholaludus/​|Schola ludus pro 21 století]] ​ | [[Robotické mechanotronické trenažéry s rozšířenou realitou pro lékařskou výuku]]  ​|
 | [[../​hummod/​Hummod|Hummod]] ​ | [[ModelicaEditor]] ​  | | [[../​hummod/​Hummod|Hummod]] ​ | [[ModelicaEditor]] ​  |
 | [[:​projekty:​Atlas fyziologie]] ​  | [[ModelicaLab]] ​  | | [[:​projekty:​Atlas fyziologie]] ​  | [[ModelicaLab]] ​  |
start.1527879562.txt.gz · Poslední úprava: 2018/06/01 20:59 autor: feberovj