Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


simcomponent_xmd

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

simcomponent_xmd [2011/12/03 13:00]
marek vytvořeno
simcomponent_xmd [2011/12/19 14:40] (aktuální)
marek
Řádek 1: Řádek 1:
-==== Formát dát na popis komponent a premenných ==== +Under development
- +
-//Použitie významov je nepovinné, ale veľmi doporučené z hľadiska prehľadnosti a znova-použiteľnosti!//​ +
- +
-Každá znova-použiteľná komponenta alebo premenná by mala mať dobre definovaný význam. Vzťahy medzi jednotlivými významami môžu byť veľmi komplexné. Ukazuje sa, že klasický jeden strom "​namespace"​ s jedným koreňom je na pokrytie jednotlivých významov častí a premenných modelu ľudského tela vo fyziológii nepostačujúci. Môže existovať viacero alternatívnych pohľadov, napr: anatomický (podľa priestorového členenia), fyziologický (podľa fyziologických systémov), histologický (podľa typov tkanív), metabolický (podľa metabolických dráh),... Platí pritom však, že jeden pohľad je možné namapovať na druhý tak aby elementárne významy premenných zostali rovnaké. Vytvorenie konkrétneho "​namespace"​ stromu bude definované "​Významovým stromom",​ ktorého uzly majú potomkov typu "​Význam premennej"​ alebo typu "​Význam"​. V kolekcii "​children"​ sú prepájané špecializované uzly, ktoré popisujú časti celku konkrétneho významu. Cez kolekciu "​bases"​ sa dedia vlastnosti významov z viac abstraktných uzlov. Kolekcie sa neprepájajú navzájom, inak by vznikol vo významovom grafe cyklus, čiže by už nebol stromom. +
- +
-<​uml>​ +
-interface "​Významový strom" as SimIMeaning +
-SimIMeaning : name +
-SimIMeaning : description +
- +
-class "​Význam"​ as SimMeaning +
-SimMeaning : children +
-SimMeaning : bases +
- +
-interface "​Význam premennej"​ as SimVarMeaning +
- +
-class "​Základný význam premennej"​ as SimBaseVarMeaning +
-SimBaseVarMeaning : type +
-SimBaseVarMeaning : validityMode +
-SimBaseVarMeaning : unit +
- +
-class "​Špecifikovaný význam premennej (rozšírenie popisu)"​ as SimExtendedVarMeaning +
-SimExtendedVarMeaning : base  +
- +
-SimVarMeaning -left-|> SimIMeaning +
-SimBaseVarMeaning -down-|> SimVarMeaning +
- +
-SimExtendedVarMeaning -down-|> SimVarMeaning +
-SimExtendedVarMeaning "​1"​ *-- "​1"​ SimVarMeaning : specify +
- +
-SimMeaning -down-|> SimIMeaning +
- +
-SimMeaning "​1"​ o-- "​0..*"​ SimIMeaning : specify +
-SimMeaning "​1"​ o-- "​0..*"​ SimIMeaning : abstract +
- +
-</​uml>​ +
- +
-Význam je komponentom/​premennou pokiaľ má daný komponent/​premenná rovnaký globálny názov ako globálny názov významu. Môžu však existovať zovšeobecnené významy, ktoré nemajú analógiu v komponentoch/​premenných. A zároveň môžu existovať komponenty/​premenné bez definovaného významu. Vstup alebo výstup z komponenty môže mať maximálne jeden konkrétny význam. Avšak rovnaký význam môže mať viacero vstupov alebo výstupov. Vzťah premenných a komponentov vo významových stromoch môže byť komplexnejší ako v konkrétnych definíciách komponent a môže tvoriť pomocnú schému pre vytváranie definičných súborov komponent pre konkrétne časti konkrétnej aplikácie. Význam premenných a komponentov teda slúži len na orientáciu pri definovaní simulátoru z jednotlivých takto popísaných komponent alebo premenných. +
- +
-{{:​projekty:​komplexni_system_fyziologie:​simmeaningdefinitions.zip|XML Meaning Definitions}} +
- +
- +
-XML Meaning Definitions for base component and its variables should be generated from origin environment. For example for each batch model compoment could be generated{{:​projekty:​komplexni_system_fyziologie:​generatebatchxmdfromfmi.zip|from FMI}}. +
simcomponent_xmd.1322913655.txt.gz · Poslední úprava: 2011/12/03 13:00 autor: marek