Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:testy_-_poznamky

TestCorrector

 • Aplikace pro automatizované vyhodnocování studentských testů.

:!: Konfigurace MSDTC: protoze SQL Server bezi na Win2000, je potreba ve Vistach specielne nakonfigurovat spravce distribuovanych transakci, aby povolil neautentifikovane transakce navod na webu (odkaz), ve WinXP sluzba, zda se, neni defaultne spustena po instalaci systemu. Je potreba ji zmenit na zpusob spusteni „automaticky“ ve sprave Sluzeb. Cesky nazev: Koordinator DTC.

The solution to the problem is simpler than you might imagine: make a simple change to the MSDTC settings in your Vista client. The tricky part, however, is how to set it. I’d like to share the steps:
a.    Run dcomcnfg command (don’t tell me you couldn’t find the run commandJ)
b.   Expand the “Component Services” node, then the “My Computer” node, then the “Distributed Transaction Coordinator” node
c.    Right-Click on the “Local DTC” node and select “Properties”
d.   On the “Local DTC Properties”, select the “Security” tab
e.   Select Network DTC Access, Allow Inbound, Allow Outbound, No Authentication Required, and Enable XA 

(http://blogs.msdn.com/b/bill/archive/2006/12/12/using-msdtc-between-vista-clients-and-windows-2000-servers.aspx) FIXME Dokumentace, protokoly

Publikování

Publikuje se normálně přes vlastnosti projektu TestCorrector, heslo stejné jako na patf-biokyb ftp server

Elektronické studijní výkazy

Projekt směřuje k eliminaci papírových studijních výkazů (papírová kartička každého studenta, který má zapsanou pat. fyziologii) a jejich nahrazení výkazy, které se budou tisknout před zkouškovým obdobím z el. systému. Nepojmou sice údaje o referátech studenta, ty však používá jen zlomek vyučujících a nic jim nebrání, aby si dělali poznámky k sobě, případně aby jim je do vytištěných karet studijní asistentka dopsala ručně. El. studentské karty budou pasivní a budou se tisknout hromadně před zkouškou. Budou obsahovat přehled testů psaných studentem a informace ze SISu (jméno, stud. č., …) spolu s informacemi o zápočtech a zkouškách.

Paralelně se povedou papírové karty a podvratným způsobem se budou snažit v příštích letech eliminovat.

Přístup do SIS

Aplikace si sahá pro data do univerzitního SIS. Zodpovědná osoba na rektorátu Martin Maňásek. Řešitel na rektorátu Michal Josífko. Na fakultě to šlo přes Štuku a Hanu Mezulianikovou. Viz také http://wiki.lf1.cuni.cz/index.php/F%C3%B3rum:Elektronick%C3%A9_testov%C3%A1n%C3%AD_student%C5%AF.

 • xml web service
 • speciální credentials pro read-only přístup

Vyhodnocování testů

Aktualni verze projektu je v SVN http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/repos/TestCorrector/trunk

Tohle není žádná dokumentace, spíš změť poznámek, které se mi jinak válely po disku.

PALČIVÉ PROBLÉMY :!:

 • ukládat počet bodů do DB.
 • kontrolovat při zadání otázek duplicity

Nastavení scanu

Volby skenování na tiskárně Xerox byly experimentálně stanoveny takto:

	Typ: normální
	Tmavší: -1
	Potlačení: Zapnuto
	Kontrast: +2
	Ostrost: +2
	Skenování 1 stranné, na výšku
	Výmaz rámečku: 2 mm
	Rozlišení: 200x200x1

Kusy kodu

Vložení data do MS SQL:

string date = report.correctionDate.ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
SqlCommand insCorrection = new SqlCommand(String.Format("INSERT INTO Corrections (testCode, studentID, correctionDate) VALUES ('{0}', {1}, {{ ts '{2}' }})", solution.testCode, solution.student.studentID, date), connection);

Výpis human-readable otázky ze seznamu:

SELECT questions.ID, t.topic AS topic, a1.name AS author, a2.name AS revision, DATE, body, alt1, right1, alt2, right2,alt3, right3,alt4, right4,alt5, right5, comment FROM questions LEFT JOIN Authors a1 ON authorID=a1.ID LEFT JOIN Authors a2 ON revisionAuthorID=a2.ID LEFT JOIN Topics t ON topicID=t.ID 
WHERE Questions.ID IN (2008, 3254, 816, 534, 357, 630, 2076, 600)

Hledat otázku:

SELECT * FROM Questions, testquestions WHERE testCode='GJD' AND questionOrder=16 AND questions.ID=testquestions.question

Smazané testové otázky:

Id, okruh, Autor, Revize, Datum, Telo, Alt1, Spravne1, Alt2, Spravne2, ..., Komentar

357,OBEC zánět, imuno,Humlová,Pšenák,2003-10-15 00:00:00.000,Cirkulační změny v zánětlivém ložisku jsou charakterizovány:,dilatací arteriol a kapilár, následované spasmem,0,spasmem arteriol a kapilár po celou dobu zánětlivé reakce,0,krátkodobým spasmem cévy, následovaný dilatací arteriol a kapilár v důsledku paralýzy vasokonstriktorů,1,změnou laminárního proudění krve v turbulentní,1,NULL,0,NULL
534,OBEC genetika, vývoj,Nečas,Šulc,2003-10-08 00:00:00.000,Nejčastějším podkladem monogenních dědičných nemocí je typ mutace:,neutrální,0,amorfní,1,hypomorfní,1,hypermorfní,0,neomorfní,0,NULL
600,OBEC buňka, nádory,Nečas,Vokurka,2004-04-30 00:00:00.000,Regenerace se od reparace liší:,dosažením úplné obnovy buněčné i extracelulární skladby tkáně,1,absencí zánětlivých procesů,0,proliferací buněk, která není provázena mutacemi DNA,0,NULL,0,NULL,0,NULL
630,OBEC zánět, imuno,Nečas,Vyoral,2003-11-07 00:00:00.000,Generalizovaná lymfadenopatie se vyskytuje u infekce HIV:,v časné, akutní fázi,0,ve střední, chronické fázi,1,při manifestaci AIDS,0,v období nejvyšší virémie,0,NULL,0,NULL
816,neuro,Šulc,Maršálek,1997-12-29 00:00:00.000,Genová mutace odpovědná za vznik a rozvoj Huntingtonovy chorey je lokalizována,na dlouhém raménku chromozomu 4,0,na krátkém raménku chromozomu Y,0,na krátkém raménku chromozomu 4,1,na dlouhém raménku chromozomu 8,0,na krátkém raménku chromozomu 8,0,NULL
2008,neuro,Nečas,Maršálek,1998-10-02 00:00:00.000,Ztráte vědomí (omdlení) při silném emocionálním zážitku nebo po silném bolestivém podnětu je způsobena,nadměrnou stimulací sympatického nervového systému,0,nadměrnou stimulací parasympatického nervového systému,0,nadměrnou stimulací parasympatického a sympatického nervového systému,1,NULL,0,NULL,0,NULL
2076,OBEC stres,Maruna,Krejčí,2003-12-07 00:00:00.000,Změny v krevním obraze v průběhu stresové reakce jsou vyvolány především působením,inzulinu,0,růstového hormonu (STH),0,inzulinu podobného růstového faktoru 1 (IGF-1),0,glukokortikoidů,1,NULL,0,NULL
3254,GIT,Živný,Vokurka,2004-02-03 00:00:00.000,Sklerodermie je asociována s těmito gastrointestinálními komplikacemi:,esofageální strinktury,1,střevní obstrukce,1,ulcerace tlustého střeva,0,přerůstání bakterií ve střevech,1,NULL,0,NULL

dotaz.sql.txt

SELECT TestQuestions.testCode, Questions.right1, Questions.right2, Questions.right3, Questions.right4, Questions.right5, CorrectionsQuestions.checked1, CorrectionsQuestions.checked2, CorrectionsQuestions.checked3, CorrectionsQuestions.checked4, CorrectionsQuestions.checked5, TestQuestions.questionOrder, CorrectionsQuestions.questionOrder
FROM ((CorrectionsQuestions INNER JOIN Corrections ON CorrectionsQuestions.correctionID = Corrections.correctionID) INNER JOIN TestQuestions ON (TestQuestions.questionOrder = CorrectionsQuestions.questionOrder) AND (Corrections.testCode = TestQuestions.testCode)) INNER JOIN Questions ON TestQuestions.question = Questions.ID
WHERE (((Corrections.correctionID)=50055065))
ORDER BY TestQuestions.questionOrder;

Export do Excelu

/* Vyblije statistiku: pro kazdou odpoved z CorrectionsQuestions vypise 
studenta, test, datum a spravnost odpovedi na jednotlive moznosti. 
Funguje dost pomalu, chtelo by to indexy.
*/
SELECT Corrections.testCode, 
Corrections.studentNumber, Students.lastName, 
Students.studyGroup, TestQuestions.question, Corrections.correctionDate, 
CorrectionsQuestions.checked1 ^ Questions.right1 AS "false1",
(CorrectionsQuestions.checked2^Questions.right2) AS false2,
(CorrectionsQuestions.checked3^Questions.right3) AS false3,
(CorrectionsQuestions.checked4^Questions.right4) AS false4,
(CorrectionsQuestions.checked5^Questions.right5) AS false5 
FROM (
(CorrectionsQuestions INNER JOIN 
	(Corrections INNER JOIN 
		Students 
	ON Corrections.studentNumber = Students.studentNumber) 
ON CorrectionsQuestions.correctionID = Corrections.correctionID) INNER JOIN 
	TestQuestions 
ON (CorrectionsQuestions.questionOrder = TestQuestions.questionOrder) AND (Corrections.testCode = TestQuestions.testCode)) INNER JOIN 
	Questions 
ON TestQuestions.question = Questions.ID
projekty/testy_-_poznamky.txt · Poslední úprava: 2013/02/20 17:52 autor: filip