Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:testy

TestCorrector - návod k použití

Opravení testů

Aplikace se spouští z webu a je umísěná na této adrese. Po kliknutí na tlačítko Run, pokud je to potřeba, jsou nainstalovány prerekvizity a spuštěna aplikace.

:!: Pozor, pro spuštění je potřeba mít nastavený jako defaultní webový prohlížeč Internet Explorer :!:

:!: Občas jsou potřeba doinstalovat crystal reports 2008 http://social.msdn.microsoft.com/Forums/is/vscrystalreports/thread/6d8d3474-40f5-4c59-8811-9f62b42dd58e :!: někdy též neběží služba, viz poznámky.

Testy mohou opravovat pouze oprávnění uživatelé - členové skupiny TestCorrectors. Členství v této skupině se nastavuje na doménovém řadiči a může to udělat např. Petr Stodulka nebo Martin Tribula.

Skenování

Tiskárna Xerox (preferovaný způsob)

 1. Testy srovnat, ať mají všechny stejnou orientaci. Vložit do podavače kopírky, lícem nahoru.
 2. Na displeji kopírky stisknout Snímání v síti (někdy nejprve Všechny funkce), potom ze seznamu po levé straně vybrat @Testy.
 3. Tlačítko Start (se symbolem kosočtverce).

Tiskárna Toshiba

 1. Testy srovnat, ať mají všechny stejnou orientaci. Vložit do podavače kopírky na chodbě, lícem nahoru.
 2. Na kopírce stisknout tlačítko skenování, vybrat skenování do složky.
 3. Testy vhodne pojmenovat, naskenovane testy pak budou na Abacus-Serveru ve slozce xerox/scan
 4. V nastavení skenování není třeba nic měnit, defaultně je nastaveno správné rozlišení 200dpi, kontrast by měl být dostatečný.

Tiskárna DELL

 • NEPOUŽÍVAT
 • Neumí skenovat v rozlišení 200dpi. V krajním případě je možné naskenovat testy na 300dpi a pak ručně změnit definiční soubor programu LFP. Testy se vyhodnotí, ale s poměrně velkým množstvím nejasností. Asi by pomohlo zvýšit kontrast, nezkoušel jsem.

Vyhodnocení

(Pozn. jestli skenujete testy na jiné tiskárně než Xerox, budou níže popsané cesty vypadat jinak.)

 1. Aplikace se spouští z této adresy tlačítkem Run. Pozor, pro spuštění je potřeba mít nastavený jako defaultní webový prohlížeč Internet Explorer.
 2. Stisknout tlačítko Opravit testy.
 3. Vybrat Místa v síti a potom adresář Testy_scan na Abacus-server. Jestliže v Místech v síti tento odkaz nemáte, můžete testy najít přes Místa v síti → Celá síť → Síť Microsoft Windows → Patfyz → Abacus-server → Testy_scan
 4. Adresář Test0xx.XSM (čísla postupně rostou s každým skenováním).
 5. Vybrat všechny soubory v tomto adresáři (buď klik na kterýkoliv soubor a ctrl+A nebo tažením myši).
 6. Tlačítko Otevřít.

Výsledky

Po vyhodnocení se objeví okno s vyhodnocenými testy:

 1. Tabulka Opraveno – seznam úspěšně opravených testů
 2. Tabulka Doplnit nejasnosti – testy, ve kterých jsou nejasně zaškrtnuty některé odpovědi. Tyto se dají opravit ručně jejich označením a stiskem tlačítka Opravit ručně. Zobrazí se okno s testem, ve kterém jsou žlutě označeny odpovědi, které je potřeba zkontrolovat a případně upravit zašrtnutím nebo odškrtnutím příslušných odpovědí a uložit tlačítkem Uložit změny. V tomto okně je možné správně vyplnit jméno studenta vybráním ze seznamu, případně přiřadit Neznámého studenta (viz podkapitola „Neznámý student“).
 3. Tabulka Znovu naskenovat – jména souborů, které nebylo možné z technických důvodů vyhodnotit. Typicky jde o natočení testu při skenování. Tlačítkem Zobrazit lze zjistit, o který test se jedná. Test se musí opakovaně naskenovat s příští várkou nebo okamžitě. V tom případě se dá přidat k ostatním pomocí tlačítka Nový scan. To umožní vybrat a vyhodnotit jeden soubor, který ve výsledku nahradí tento chybný.

Tisk

Tlačítko Tisk nechá vybrat tiskárnu a vytiskne na ni výsledky. Vyběr tiskárny se zapamatuje. Pro změnu tiskárny použijte tlačítko Změnit nastavení tisku.

 1. Souhrnné výsledky – svodka výsledků. Jména lidí spolu s počtem bodů.
 2. Podrobný rozpis chyb – detailní rozbor chyb každého studenta.

Správa zadání

Testová sestava

 1. Nejprve je potřeba nadefinovat, kolik otázek ze kterého okruhu bude v testu. Otevřít Přehled testových sestav pomocí menu Zadání → Správa sestav a generování zadání
 2. Založit novou sestavu pomocí tlačítka Nová
 3. Pomocí tlačítka Vložit přidávat sady otázek z jednotlivých okruhů (okruh a počet otázek).
 4. Sestavu pojmenovat, vybrat prefix (pozor na případné kolize s již založenými sestavami).
 5. POZOR :!: Testy musí mít právě 20 otázek!

Tisk nových zadání

 1. :!: POZOR! V databázi může být pouze 1000 AKTIVNÍCH testů. Jestli je potřeba vygenerovat další, je nutné některá zadání, která už se nebudou používat, označit jako neaktivní (viz níže).
 2. V Přehledu testových sestav vybrat požadovanou sestavu a stisknout tlačítko Generovat zadání.
 3. Zadat počet vygenerovaných zadání. Nechat odškrtnuté políčko Pouze generovat :!:
 4. Vybrat tiskárnu. Buď Xerox WorkCentre Pro 35, což je velká tiskárna u knihovny, nebo Toshiba, což je velká tiskárna na chodbě. V jejich Properties vybrat 2 sided print.

Tisk dříve vygenerovaných zadání

 1. Dříve vygenerovaná zadání lze tisknout pomocí Administrace → Zadání v databázi.
 2. V otevřeném okně je možné vybrat libovolný počet zadání a tlačítkém Tisknout je nechat vytisknout.
 3. Zadání se vybírají klikem myši, příp. se stisknutou klávesou ctrl nebo shift pro výběr více zadání najednou.
 4. Nad seznamem zadání je filtr, který umožňuje jednoduše zobrazit zadání z určité testové sestavy.

Deaktivace zadání v databázi

 1. Vygenerovaná zadání lze deaktivovat pomocí Administrace → Zadání v databázi.
 2. V otevřeném okně je možné vybrat libovolný počet zadání a tlačítkém Deaktivovat je označit za neaktivní.
 3. Zadání se vybírají klikem myši, příp. se stisknutou klávesou ctrl nebo shift pro výběr více zadání najednou.
 4. Nad seznamem zadání je filtr, který umožňuje jednoduše zobrazit zadání z určité testové sestavy.
 5. :!: Deaktivovaná zadání zůstávají v databázi, ale v aplikaci TestCorrector je nelze nijak zobrazit. Tato zadání není možné dále skenovat a vyhodnocovat! Opětovná aktivace zadání je možná pouze přímým přístupem do databáze.

Proběhlá vyhodnocení

 1. Opravy → Proběhlá vyhodnocení. Zobrazuje seznam studentů spolu s testy, které psali.
 2. Lze filtrovat podle kruhu a testové sestavy.
 3. Poklepáním na kód testu lze zjistit, na kolik bodů byl napsán.
 4. Test lze smazat z databáze, případně jej přemístit k jinému studentovi. Vhodné, když se student přepíše ve svém studentském čísle a vyplní místo sebe někoho jiného.

Statistiky

 1. Různé statistiky lze exportovat z menu Statistiky. Výsledkem je textový soubor .csv, který lze otevřít v Excelu. (Pozn. zdaleka nejužitečnější je statistika Pro každého studenta průměr…, která spočítá každému studentovi průměr z jeho testů (z těch, které vyhovují filtru) a navíc vypíše i které testy to byly a kolik z nich dostal bodů.)
 2. Export některých statistik trvá poměrně dlouho.
 3. Některé nedůležité statistiky jsou z technických důvodů zašeděny.
 4. Před exportem statistik je vhodné pomocí Správa databáze → Odstranit duplicity odstranit z databáze duplicitní data, která vznikají vícenásobným vyhodnocením stejných testů.

Správa studentů

 • Tlačítko Správa studentů, případně menu Administrace → Správa studentů.

Správa tříd

 • Třída je skupina studentů, kteří mají zapsaný v daném semestru stejný předmět.
 • Studenty z jedné třídy lze hromadně deaktivovat, aktualizovat jejich seznam z SISu nebo exportovat jejich seznam pro další zpracování.
 • Pozn. Program v současné době neumožňuje správu deaktivovaných tříd.

Vytvoření nové třídy

 1. Stisknout tlačítko Nová…
 2. Zadat vhodný Název (např. Zubaři 2009 nebo Patfyz 2009/10, ENG)
 3. Vybrat ze seznamu Kurz, zadat Školní rok a semestr
 4. Potvdit tlačítkem Uložit. Nová třída neobsahuje zatím žádné studenty.

Získání seznamu studentů z SIS

 1. Vybrat ze seznamu požadovanou třídu
 2. Stisknout tlačítko Aktualizovat ze SIS
 3. Proběhne pokus o připojení k centrálnímu informačnímu systému Univerzity Karlovy, ze kterého bude podle údajů o třídě získán aktuální seznam zapsaných studentů
 4. Získaný seznam se porovná s daty v databázi – noví studenti jsou automaticky přidáni do třídy, nadbyteční studenti jsou automaticky deaktivováni

:!: Studenti jsou porovnáváni pomocí jejich UID, tedy čísla studenta (na studentském průkazu pod fotkou). V případě, že některý student nemohl být identifikován (např. byl vložen do DB ručně bez zadání UID), systém na tuto skutečnost upozorní a je potřeba vzniklou duplicitu opravit ručně. Tito studenti mají u sebe v poznámce pokyny, co je potřeba udělat.

Aktualizace dat v novém semestru

 1. Deaktivovat třídy, které už nestudují na Ústavu
  • Vybrat příslušnou třídu, tlačítko Otevřít…, odškrtnout Aktivní a Uložit
 2. Aktualizovat údaje o třídách, které postoupily z minulého semestru
  • Zvolit jejich aktuální Kurz, aktualizovat Školní rok a semestr. Uložit
  • Aktualizovat ze SIS
 3. Vytvořit třídy pro nově příchozí studenty (viz výše)

Ruční přidání studenta

V případě, že v seznamu z SIS chybí student, lze jej zadat ručně. Pozn. Tato skutečnost znamená, že student nemá předmět oficiálně zapsaný a je podezřelá!

 1. Vybrat třídu, do které bude student patřit
 2. Tlačítko Nový
 3. Vyplnit Jméno, Příjmení, číslo skupiny a nejlépe i UID (číslo studenta; osmimístné číslo umístěné na průkazu studenta pod fotografií). Volitelně je možné vložit i emailovou adresu, případně poznámku

Export seznamu studentů

 1. Vybrat příslušnou třídu
 2. Kliknutím na tlačítko se symbolem “+„ lze zobrazit další možnosti filtrování – podle kruhů a podle aktivních/neaktivních studentů.
 3. Pod tabulkou s daty o studentech je zobrazen jejich počet. Kliknutím na tlačítko se symbolem diskety je možné právě zobrazený seznam studentů uložit ve formátu .csv, zpracovatelném např. v programu MS Excel.

Neznámý student

V případě, že student nevyplní na formuláři své číslo, lze test při vyhodnocení přiřadit speciálnímu studentovi s číslem 000 - Neznámý student. Výsledky neznámého studenta lze potom vytisknout společně s ostatními a nejasnost doplnit např. v hodině při vyhlášení výsledků. Přiřazení vyhodnocení správnému studentovi lze provést v Proběhlých vyhodnoceních. Zaškrtnutím pole „Neznámý student“ ve filtru jsou zobrazeny testy patřící Neznámému studentovi a lze je přiřadit libovolnému aktivnímu studentovi. Podobně lze test libovolného studenta přiřadit Neznámému studentovi.

projekty/testy.txt · Poslední úprava: 2012/06/19 16:52 autor: filip