Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:sibir
PORADY GRAFIKŮ K ATLASU přechodný čas porad přes prázdniny ÚT - 10“00

Rozdělení práce

Standa

Katka

Iva

Jakub

PLÁN

Atlas fyziologie
Jméno kapitoly Část Jméno klipu Kdo ho dělá Stav
_1100 Regulace 01 Organismus jako regul. systém
02 Zákl. charak. regulačních obvodů
03 Modely fyziol.reg. obvodů s nelinearitami
04 Homeostáza
_1200 Cirkulace 01 Funkčně anat. histologický úvod
02 HOTOVO
03 HOTOVO
04 HOTOVO
05 Poruchy tvorby a vedení vzruchu
06 Srdce jako pumpa řízená přítokem
07 Hemodynamika v normě a patologii
08 Ischemická choroba srdeční 01 nemáme :!::!::!:
02 nemáme
03 Spotřeba kyslíku v myokardu
04
05 Napětí ve stěně myokardu,spotřeba O2
06 Stáňa probrat,dodělat:?:
07 Iva HOTOVO
08 nemáme
09 Katka HOTOVO
_1300 Přenos plynů 01 Mitochondriální energetické nanogenerátory HOTOVO
02 Příčiny a důsledky hypoxie
_1400 Ledviny 01 Anatomicko-hist. úvod HOTOVO
02 průtok krve a glomer. filtrace
03 Responce a sekrece podél nefronu
04 Poruchy prokrvení a glom. filtrace
05 Poruchy funkce tubulů
06 Akutní selhání ledvin
07 Chronická renální insuficience
_1500 Buňka 01 Buněčná signalizace HOTOVO
_1600 Acidobáze 01 pH a pufry
02 Bilance H+ v organismu
03 Poruchy CO2 a kyselin
_1700 Vnitřní prostředí01 Metabolismus železa HOTOVO
02 Poruchy objemu a osmolarity
03 Poruchy iontové homeostázy
_1800 Respirace 01 Dýchací systém - anat. hist. úvod HOTOVO
02 Difúze opravit kompletaci:!:
_1900 Sval 01 Anatomicko histol. úvod
02 Mechanika příčně pruh. svalů
03 Sval. kontrakce molekulárně
04 Poruchy kosterního svalu
05 Hladký sval
_2000 Srážení krve 01 Hemostáza a hemokoagulace HOTOVO
02 Poruchy Hemostázy 01 Definice HOTOVO
02 Etiologie HOTOVO
03 Patogeneze HOTOVO
04 Patogeneze HOTOVO
05_DIC - klinické projevy opravit+chybí fotky:!:
Zacpaná céva-tři případy HOTOVO
06_DIC klinické projevy
_2100 Info Připravujeme HOTOVO
01 Modelování a simulace Česky HOTOVO
Anglicky
02 Co je za oponou Česky HOTOVO
Anglicky HOTOVO
projekty/sibir.txt · Poslední úprava: 2008/09/25 11:01 autor: kata