Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:nastaveni_projektu

Nastavení projektu

zdrojové kódy

 • BAZAAR - remotní repozitář
   sftp://projects@medicus.cesnet.cz/~/projects/identifikace 
  • první obdržení kopie projektu:
    bzr clone sftp://projects@medicus.cesnet.cz/~/projects/identifikace 
  • potvrzení změn do lokální kopie
    bzr commit -m "message"
  • přesun změn do centrálního repozitáře
    bzr push sftp://projects@medicus.cesnet.cz/~/projects/identifikace 
  • získání změn z centrálního repozitáře
    bzr pull sftp://projects@medicus.cesnet.cz/~/projects/identifikace 
 • nástroje pro GIT
 • GIT - remotní repozitoř git@medicus.cesnet.cz:identifikace.git
  • obdržení lokální kopie: right click on folder context menu → Git Clone … nebo
   cd [projecthome]
   git clone git:medicus.cesnet.cz:identifikace.git 
  • přidání (add) všech nových souborů v adresáři a podadresářích do repozitoře, potvrzení (commit) změn do lokální repozitoře a přenos (push) do remotní: right click on folder context menu → Git Commit … → Push nebo
   git add . 
   git commit -a -m "message of change"
   git push
  • synchronizace s remotní repozitoří: right click on folder context menu → Git Sync … nebo
   git fetch
   git pull . remotes/origin/master
 • struktura
  readme.txt -- aktualni struktura
  /src/ - contains source codes of system components - like GridClient, GridServer, ComputationAlgorhitm, ModelicaCompilerPatches, 
   each component/module has it's own folder which should be kept like C# sln root folder (C# best practises above)
  /model/ - contains physiological models mainly in modelica language divided e.g. by human body compartment or system compartment
  /test/ - tests of components in /src/ (alternatively could by in directory /src/[ComponentName]Test )
  /ext/ - contains external third_party libraries, third_party codes and other scripts e.g. ModelicaCompiler, BoincLibraries, etc.
  /doc/ - contains documentation related to product
  /common/ - ? some helper libraries e.g. to check spelling of documentation or code coverage (tests?)

správa bug a feature

projektová dokumentace

 • WIKI
  • dokumenty s prefixem Analýza mají vlastníka, který vytváří analýzu a posuzovatele, kteří se na analýze podílejí. Výsledkem je dokument označen stavem nový (analýza je vytvářena), revize (analýza je revidována posuzovateli), přijata (analýza je dokončena a komponenta bude realizována) a zrušena (analýza nebo následný vývoj komponenty nebude realizován)
projekty/nastaveni_projektu.txt · Poslední úprava: 2011/03/07 12:49 autor: tomaton