Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:identifikace.1.0

Identifikace.1.0

Požadavky na produkt

Produkt by měl splňovat zadání projektu viz anotace projektu. Následující analýzy a návrhy obsahují tuto terminologii:

  • MUSÍ - je pevný požadavek, který musí být splněn
  • MŮŽE - je měkký požadavek, který se může v průběhu vývoje modifikovat, změnit

Analyza Verze 1.0 probíhá jako prototypové řešní, které za běhu formuluje požadavky a integruje komponenty. Všechny tyto komponenty produktu MUSÍ být implementovány a integrovány ve verzi 1.0

  • P1 Identifikační algoritmus - implementuje optimalizační metodu
  • P2 Distribuční servica - přijímá požadavky na výpočet a vrací vypočítané hodnoty, samotný výpočet neprovádí a deleguje ho „Workerům“, kteří mohou být distribuovány v gridu
  • P3 Worker - implementuje výpočet na základě vstupu identifikačního algoritmu, počítá míru shody s …
  • P4 Validace experimentu - stanoví způsob, jak se validují experimentálně naměřené data
  • P5 GUI - způsob reprezentace a ovládání identifikace, provádění validace experimentálních dat a výběru modelu

Analýzy a návrhy komponent

komponenta požadavek stav vlastník posuzovatelé
NavrhKomunikaceIdentifikacnihoAlgoritmu P1-P2,P2-P3 Janek Tomas,Marek,Pavol
AnalyzaIdentifikacnihoAlgoritmu P1 koncept Janek Pavol, Tomas
AnalyzaDistribucniServicy P2 koncept Tomas Pavol, Marek
AnalyzaGridovychMetod koncept Tomas Pavol, Marek
AnalyzaGPUVypoctu koncept Pavol Tomas, Marek
AnalyzaWorkeru P3 koncept Marek Tomas, Pavol
AnalyzaValidaceExperimentu P4 koncept Pavol Tomas,Marek
AnalyzaGUI P5 koncept Martin Pavol,Tomas
NavrhKomunikaceServicy P1-P2,P2-P3 Tomas Janek,Marek,Pavol
NavrhIdentifikacnihoAlgoritmu Janek Pavol, Tomas
NavrhDistribucniServicy Tomas Pavol, Marek
NavrhWorkeru Marek Tomas, Pavol
NavrhValidaceExperimentu Pavol Tomas,Marek
NavrhGUI Martin Pavol,Tomas
projekty/identifikace.1.0.txt · Poslední úprava: 2010/10/21 22:54 autor: tomaton