Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:e-golem

e-Golem

Anotace

Bude vytvořen internetový portál s interaktivní multimediální výuková pomůckou určenou pro lékařskou výuku (magisterské i bakalářské studium) z oblasti klinické fyziologie akutních stavů v jazyce českém i anglickém, která názornou cestou prostřednictvímInternetu s využitím rozsáhlého simulačního modelu na pozadí umožní studentům lépe pochopit funkci vybraných fyziologických systémů a projevy jejich poruch. Jejím obsahem bude pacient na lůžku intenzívní terapie. Pomocí Internetu bude možné tohoto „virtuálního pacienta“ diagnostikovat a léčit (a na rozdíl od skutečného pacienta i zpětně oživit). Podkladem simulátoru bude rozsáhlý simulační model fyziologických funkcí člověka zahrnující matematický model propojených základních fyziologických subsystémů (homeostázy elektrolytové, osmotické, iontové rovnováhy, respirace, ledvin, oběhového systému, gastrointestinálního systému, hemopoezy, základních metabolických funkcí a neuroendokrinních regulací). Spojení multimediálního prostředí, sloužícího jako zvukové a vizuální uživatelské rozhraní se simulačním modelem umožňuje názorně si vyzkoušet vykládaný problém ve virtuální realitě – v případě navrhovaného projektu, otestovat si chování lidského organismu ve zdraví a nemoci. Simulátor bude navržen tak, aby umožnil práci virtuálních týmů (konzultace, styk lektora se studenty apod.) při léčení simulovaných nemocných na virtuálním oddělení intenzívní medicíny. Simulátor bude umožňovat i simulaci lékařských přístrojů na oddělení intenzívní medicíny (umělá plicní ventilace, dialýza aj.).

Řešitel projektu: Dr. Jiří Kofránek, CSc.

Garant projektu: doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Projekt 2C06031 - e-Golem: lékařský výukový simulátor fyziologických funkcí člověka jako podklad pro e-learningovou výuku medicíny akutních stavů. (2006-2009, MSM/2C)


Podrobný popis struktury modelu

Aktuální verze modelu eGolem v Modelice

Model Quantitative Human Physiology - eGolem edition:

Zazipovaný zdrojový text modelu v modelice

pracovní verze jsou na našem serveru SVN

Řešení projektu

Průběžná zpráva 2006

Průběžná zpráva 2007

Průběžná zpráva 2008

Průběžná a závěrečná zpráva 2009

Publikace podporované projektem eGolem:

Smlouva o využití výsledků projektu eGolem mezi příjemcem podpory a MŠMT:

Oponentura projektu

projekty/e-golem.txt · Poslední úprava: 2013/05/12 09:35 autor: kofranek