Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:atlas_fyziologie

Atlas fyziologie a patofyziologie

je jedním z dlouhodobých klíčových projektů laboratoře. Cílem projektu je vytvoření multimediálního interaktivního atlasu vysvětlujícího některé obtížnější partie fyziologie a patofyziologie s využitím animací a simulačních modelů.

Využití simulačních her činí atlas unikátním didaktickým prostředkem usnadňující pochopení vzájemných vztahů a regulačních pochodů v lidském organismu v normě i v patologii. Naším cílem je využití moderních informačních technologií a internetu pro naplnění starého hesla Jana Amose Komenského „Schola Ludus“ („škola hrou“) metodami jednadvacátého století.

  1. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol, Kulhánek, Tomáš, Tribula, Martin, Ježek, Filip: Web-Based Simulation Games for Medical Education. Proceedings of Medicine X, Intersection of Medicine and Emerging Technologies, Stanford University, Sept. 28-30, 2012. (Internet abstract http://medicinex.stanford.edu/kofranek-abstract/)
  2. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Rusz, Jan, Stodulka, Petr, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Tribula Martin: The Atlas of physiology and pathophysiology: web-based multimedia enabled interactive simulations. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 104(2), 143-153, 2011 IF 1.44
  3. Kofránek, Jiří Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Matoušek, Stanislav: Use of web multimedia simulation in biomedical teaching. In Proceedings of the 2011 International Conference on Frontiers in Education: Computer Science & Computer Engineering, Las Vegas, July 18-21, 2011, (H. R. Arabia, V. A. Cincy, L. Deligianidis, Eds.), ISBN 1-60132-180-5, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, 2011, 282-288.
  4. Kofránek, Jiří: Integrated models of physiological systems as a theoretical foundation for medicical training Simulators. Habilitační přednášky, České vysoké učení technické, 7, 2011, 29 stran, ISBN 978-80-01-04744-6
  5. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol: Web simulator creation technology. In: MEFANET report 03 (Dušek, Vladimír Mihál, Stanislav Štípek, Jarmila Potomková, Daniel Schwarz, Lenka Šnaidrová, Eds.). Institute of Biostatistics and Analysis. Masaryk University, 2010, ISSN 1004-2961, vol. 3, pp. 52-97.
  6. Kofránek, Jiří: Integrované modely fyziologických systémů.(Příloha k habilitační práci) Habilitační práce pro obor Patologická fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2011 (práce se zabývá tvorbou rozsáhlých matematických modelů fyziologických systémů).
  7. Kofránek, Jiří: Tvorba lékařských simulátorů. Habilitační práce pro obor Technická kybernetika, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, 2009 (práce se zabývá inženýrskou stránkou technologie výstavby výukových simulátorů).

Vybrané kapitoly

Sibiř grafiků
projekty/atlas_fyziologie.txt · Poslední úprava: 2019/09/13 09:08 autor: feberovj