Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:anotace_projektu

Anotace projektu

Ve spolupráci s partnery z klinické a laboratorní praxe chceme porovnávat výsledky modelů fyziologie člověka s reálnými daty naměřenými na pacientech tj. identifikovat fyziologické systémy. U chování modelů vstupuje celá řada parametrů, která jsou v praxi obtížně měřitelná či neměřitelná a musí se proto odhadovat, či dopočítávat. Parametry u komplexních modelů tvoří rozsáhlý prostor, k dopočítávání modelů na základě těchto odhadnutých parametrů chceme využít gridové technologie a distribuovat dílčí výpočty do různých počítačů zapojených ve výpočetním gridu.

identifikacefyz_leden2010-2.doc

projekty/anotace_projektu.txt · Poslední úprava: 2010/03/09 22:43 autor: tomaton