Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:analyzadistribucniservicy

Analýza a Návrh Distribuční Servicy

Distribuční servica by měla přijímat požadavek na spočítání buď optimalizace nebo inverze. Měla by přijmout parametry od klientské aplikace, tj. model, v kterém se bude počítat, parametry výpočtu a metodu tj. optimalizace nebo inverze.

Diagram tříd a vztahy pro MasterService

  • MasterService - web servica - distribuční servica
  • ComputingStrategy - strategie počítání, výpočetní jednotky (Worker) se mohou distribuovat do obecného Gridu, do BOINC nebo na zdroje s GPU
  • IdentificationAlg - klient Master servicy, který úkoluje a asynchronně čeká na výsledek počítání

Diagram tříd a vztahy pro WorkerClient při BOINC strategii

  • MasterService - web servica - distribuční servica
  • WorkerClient - WS klient - aktivně se ptá na příchozí výpočetní úkoly a okamžitě je vykonává
  • WorkerSlave - výpočetní program, na vstup (vstupní soubor, volání metody) generuje výstup (výstupní soubor, výstupní parametr volání funkce)

projekty/analyzadistribucniservicy.txt · Poslední úprava: 2010/10/26 10:18 autor: tomaton