Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:algoritmu_identifikace

Stochastické algoritmy (snadná paralelizace)

Heuristické algoritmy (snadná paralelizace)

Deterministické algoritmy (ťažká implementace?)

Interval Optimization / Interval Algebra. (see Maple global optimization toolbox , tomlab for Matlab or GlobSol)

Lokálne minimum

Newtonova metóda (sekvenčný postup výpočtu) (http://en.wikipedia.org/wiki/Newton's_method_in_optimization, gradient, Hessian matrix)

Downhill simplex method (Amoeba method) (heuristická, sekvenčný postup výpočtu) (http://en.wikipedia.org/wiki/Nelder–Mead_method, unimodálna funkce)

projekty/algoritmu_identifikace.txt · Poslední úprava: 2010/03/26 16:11 autor: tomaton