Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nase_publikace

Naše publikace

Our publications & presentations

2021

1. KULHÁNEK, Tomáš, Arnošt MLÁDEK, Martin BROŽ a Jiří KOFRÁNEK. BODYLIGHT.JS WEB COMPONENTS – WEBOVÉ KOM_x0002_PONENTY PRO WEBOVÉ SIMULÁTORY. Medsoft 2021 [online]. Praha: Creative Connections, 2021, 33(1), 48-52 [cit. 2022-01- 13]. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2021_1_33_48 _52

2. BRUTHANS, Jan, Jiří KOFRÁNEK a Adam VOJTĚCH. CONCEPT AND PRACTICE OF ELECTRONIC PRESCRIPTION. Medsoft 2021 [online]. Praha: Creative Connections, 2021, 33(1), 89-92 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2021_1_33_89_92

3. MLÁDEK, Arnošt, Václav GERLA, Petr ŠEBA, Petr SKALICKÝ, Vladimír BENEŠ a Ondřej BRADÁČ. NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ NITROLEBNÍHO TLAKU METODAMI DIFERENCIÁLNÍ GEOMETRIE. Medsoft 2021 [online]. Praha: Creative Connections, 2021, 33(1), 65-73 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2021_1_33_65_73

4. KULHÁNEK, Tomáš a Marek FRIČ. PSYCHOAKUSTICKÉ A PSYCHOVIZUÁLNÍ TESTY PRO HODNOCENÍ HLASU. Medsoft 2021 [online]. Praha: Creative Connections, 2021, 33(1), 53-56 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2021_1_33_53 _56

5. KOFRÁNEK, Jiří a Tomáš KULHÁNEK. STANDARDIZACE – CESTA K OPEN SOURCE TECHNOLOGIÍM PRO WEBOVÉ SIMULÁTORY. Medsoft 2021 [online]. Praha: Creative Connections, 2021, 33(1), 25-34 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2021_1_33_25 _34

6. FEBEROVÁ, Jitka, Jiří KOFRÁNEK a Martin VOKURKA. SYSTÉM, KTERÝ SE OSVĚDČIL – JAK DÁL S ONLINE VÝUKOU PO COVIDU. Medsoft 2021 [online]. Praha: Creative Connections, 2021, 33(1), 8-10 [cit. 2022-01-13]. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2021_1_33_8 _10

2020

- T. Kulhánek and J. Kofránek, „Experience with Teaching Different Modeling Techniques on the example of Glucose Insulin Regulation Model,“ 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Montreal, QC, Canada, 2020, pp. 6024-6027, https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9176535

 1. BERGER, Jiří a Jiří KOFRÁNEK. BEZPEČNOST DAT A BIG DATA V BIOMEDICÍNĚ. Medsoft [online]. 2020, 32(1), 5-8 [cit. 2021-02-01]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2020_1_32_5_8
 2. KULHÁNEK, Tomáš, Martin BROŽ a Jiří KOFRÁNEK. VYUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH 3D MODELŮ ANATOMIE ČLOVĚKA. Medsoft [online]. 2020, 32(1), 30-32 [cit. 2021-02-01]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2020_1_32_30_32
 3. MATEJÁK, Marek. STRUKTURÁLNÍ KVALITA DAT V E-HEALTH. Medsoft [online]. 2020, 32(1), 43-44 [cit. 2021-02-01]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2020_1_32_43_44
 4. MLÁDEK, Arnošt, Martin VOKURKA a Jiří KOFRÁNEK. MATEMATICKÝ MODEL REGULACE ŽELEZA V ORGANISMU. Medsoft [online]. 2020, 32(1), 47-54 [cit. 2021-02-01]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2020_1_32_47_54
 5. MATEJÁK, Marek a Jiří KOFRÁNEK. MOLÁRNÍ MNOŽSTVÍ VODY. Medsoft [online]. 2020, 32(1), 59-62 [cit. 2021-02-01]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2020_1_32_59_62
 6. KOFRÁNEK, Jiří, Filp JEŽEK, Jan ŠILAR, Arnošt MLÁDEK, Marek MATEJÁK a Tomáš KULHÁNEK. NOVÁ GENERACE ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC SE SIMULAČNÍM JÁDREM. Medsoft [online]. 2020, 32(1), 63-72 [cit. 2021-02-01]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: doi:10.35191/medsoft_2020_1_32_63_72
 7. T. Kulhánek and J. Kofránek, „Experience with Teaching Different Modeling Techniques on the example of Glucose Insulin Regulation Model,“ 2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Montreal, QC, Canada, 2020, pp. 6024-6027, https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9176535

2019

 1. ŠILAR, Jan, David POLÁK, Arnošt MLÁDEK, Filip JEŽEK, Theodore W KURTZ, Stephen E DICARLO, Jan ŽIVNÝ a Jiri KOFRANEK. Development of In-Browser Simulators for Medical Education: Introduction of a Novel Software Toolchain. Journal of Medical Internet Research [online]. 2019, 21(7) [cit. 2019-11-25]. DOI: 10.2196/14160. ISSN 1438-8871. Dostupné z: https://www.jmir.org/2019/7/e14160
 2. JEŽEK, Filip, Svitlana STRUNINA, Brian E CARLSON a Jiří HOZMAN. A simulation study of left ventricular decompression using a double lumen arterial cannula prototype during a veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. The International Journal of Artificial Organs [online]. 2019, 42(12), 748-756 [cit. 2019-11-25]. DOI: 10.1177/0391398819858084. ISSN 0391-3988. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0391398819858084
 3. FEBEROVÁ, Jitka. E-LEARNINGOVÝ SYSTÉM MOODLE V LÉKAŘSKÉ VÝUCE – MOŽNOSTI, ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY. MEDSOFT [online]. Praha: Creative Connections, 2019, 11(1), 23-30 [cit. 2019-11-25]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2019.html
 4. BERGER, Jiří, Petr ŠTĚPÁNEK, Filip VRUBEL a Adam VOJTĚCH. MODELOVÁNÍ PROCESŮ E-PRESKRIPCE. MEDSOFT [online]. Praha: Creative Connections, 2019, 11(1), 57-66 [cit. 2019-11-25]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2019.html
 5. MATĚJÁK, Marek, KOFRÁNEK, Jiří. MODELOVÁNÍ TĚLESNÝCH TEKUTIN V JAZYKU MODELICA. MEDSOFT [online]. Praha: Creative Connections, 2019, 11(1), 103-111 [cit. 2019-11-25]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2019.html
 6. MATĚJÁK, Marek, Libor SEIDL a Karel ZVÁRA. IHE PROFILY. MEDSOFT [online]. Praha: Creative Connections, 2019, 11(1), 113-124 [cit. 2019-11-25]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2019.html
 7. POLÁK, David, Filip JEŽEK, Jan ŠILAR a Jiří KOFRÁNEK. TECHNOLOGIE TVORBY WEBOVÝCH SIMULÁTORŮ. MEDSOFT [online]. Praha: Creative Connections, 2019, 11(1), 122-139 [cit. 2019-11-25]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2019.html
 8. SKALICKÝ, Petr, Arnošt MLÁDEK, Aleš VLASÁK, Patricia DE LACY, Vladimír BENEŠ a Ondřej BRADÁČ. Normal pressure hydrocephalus—an overview of pathophysiological mechanisms and diagnostic procedures. Neurosurgical Review [online]. [cit. 2019-11-25]. DOI: 10.1007/s10143-019-01201-5. ISSN 0344-5607. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10143-019-01201-5
 9. PAVLÍKOVÁ PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Arnošt MLÁDEK, Vojtěch ZAPLETAL a Jozef HRITZ. Quantum Chemical Calculations of NMR Chemical Shifts in Phosphorylated Intrinsically Disordered Proteins. Journal of Chemical Theory and Computation [online]. 2019, 15(10), 5642-5658 [cit. 2019-11-25]. DOI: 10.1021/acs.jctc.8b00257. ISSN 1549-9618. Dostupné z: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jctc.8b00257
 10. GERLA, V, V. KREMEN, M. MACAS, D. DUDYSOVA, A. MLADEK, P. SOS a L. LHOTSKA. Iterative expert-in-the-loop classification of sleep PSG recordings using a hierarchical clustering. Journal of Neuroscience Methods [online]. 2019, 317, 61-70 [cit. 2019-11-25]. DOI: 10.1016/j.jneumeth.2019.01.013. ISSN 01650270. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0165027019300172

Rukopisy

2018

 1. Kofránek, Jiří, Jiří Berger, Jiří Polák a Adam Vojtěch: Modelování eHealth procesů pomocí hierarchických stavových automatů (statecharts). MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 35-56, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz. Prezentace je dostupná zde
 2. Kofránek, Jiří Martin Tribula a Pavol Privitzer: Modelování acidobazické rovnováhy dle bilančního principu. MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 57-70. dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz,
 3. Kofránek, Jiří a Filip Ježek: Modely cirkulace a přenosu krevních plynů pro lékařsou výuku. MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 71-98, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 4. Kofránek, Jiří a Richard Papík: Volné sdílení odborných článků - sci-hub pirátství nebo trend?, MEDSOFT 2018, ročník 30, str. 99-107, ISSN 1803-8115, dostupno z: http://medsoft.creativeconnections.cz
 5. Ježek, Filip a Jiří Kofránek. Modern and traditional approaches combined into an effective gray-box mathematical model of full-blood acid-base. Theoretical Biology and Medical Modelling [online]. 2018, 10.9.2018 [cit. 2018-09-12]. DOI: https://doi.org/10.1186/s12976-018-0086-9. Dostupné z: https://tbiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12976-018-0086-9
 6. Šilar, Jan, Filip Ježek a Jiří Kofránek. PDEModelica1: a Modelica language extension for partial differential equations implemented in OpenModelica. International Journal of Modelling and Simulation [online]. 2017, 38(2), 128-137 [cit. 2018-10-18]. DOI: 10.1080/02286203.2017.1404417. ISSN 0228-6203. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02286203.2017.1404417
 7. Kurtz, Theodore W; DiCarlo, Stephen E; Pravenec, Michal; Ježek, Filip; Šilar, Jan; Kofránek, Jiří; Curtis MorrisJr, R: Testing Computer Models Predicting Human Responses to a High Salt Diet: Implications for Understanding Mechanisms of Salt Sensitive Hypertension. Hypertension, AHA/ASA Journals
 8. Kofránek, Jiří: Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému. In Kardiologie I. a II. Miloš Táborský, Josef Kautzner a Aleš Linhart (Editoři), Mladá Fronta, 2. vydání, 2018, str. 55-83, ISBN 978802044900.
 9. Kofránek, Jiří, Filip Ježek, Marek Mateják: Modelica language – a promising tool for publishing and sharing biomedical models. Proceedings of The American Modelica Conference 2018, 196-205. Online: https://www.modelica.org/events/modelica2018Americas/preliminary-program/166522_Modelica_Proceedings_v2.pdf.

2017

 1. Kofránek, J.:Počítačové a matematické modely kardiovaskulárního systému. In Kardiologie, Kautzner, J., Linhart, A., Táborský, M., eds., Mladá fronta, Praha 2017, ISBN 978-80-204-4434-9, str. 156-176.
 2. Kofránek, J.: Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy , MEDSOFT 217, str. 34-56, ISSN 1803-8115.
 3. Kofránek, J., Felix, O., Polák, J., Borej, J.: Napojení zdravotnických systémů na základní registry veřejné správy: ochrana a kontrolované sdílení osobních dat , MEDSOFT 2017, str. 57-63, ISSN 1803-8115.
 4. Kofránek, J. Tribula, M. Privitzer, P.: Model cirkulace jako výuková pomůcka , MEDSOFT 2017, str. 64-69, ISSN 1803-8115.
 5. JEŽEK, Filip, Tomáš KULHÁNEK, Karel KALECKÝ a Jiří KOFRÁNEK. Lumped models of the cardiovascular system of various complexity, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 37(4), str. 666-678, [online]. [cit. 2018-09-12]. DOI: 10.1016/j.bbe.2017.08.001. ISBN 0208-5216. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0208521617300268
 6. Šilar, Jan, Filip Ježek a Jiří Kofránek. PDEModelica and Breathing in an Avalanche. Proceedings of the 12th International Modelica Conference, Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1, Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 1650-3740, DOI 10.3384/ecp17132367. Dostupné z: http://www.ep.liu.se/ecp/132/041/ecp17132367.pdf.
 7. Kofránek, Jiří, Tomáš Kulhánek, Marek Mateják a Filip Ježek: Integrative physiology in Modelica, Proceedings of the 12th International Modelica Conference, Prague, Czech Republic, May 15-17, 2017, Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, str. 367-372, ISBN 978-91-7685-575-1, Linköping Electronic Conference Proceedings, ISSN (print) 1650-3686, ISSN (online) 583-603, DOI 10.3384/ecp17132589. Dostupné z: http://www.ep.liu.se/ecp/132/066/ecp17132589.pdf

2016

 1. Kofránek, J., Kulhánek, T.: Integrativní modely lidské fyziologie - historie, současnost a perspektivy. MEDSOFT 2016, str. 38-70, ISSN 1803-8115.
 2. Mateják, M., Potůček, J., Kofránek, J.:Nová generácia elektronických zdravotných záznamov. MEDSOFT 2016, str. 103-112, ISSN 1803-8115.
 3. Potůček, J., Douša J., Mateják, M., Kofránek, J.: Využití simulačních modelů pro optimalizovanou farmakoterapii. MEDSOFT 2016, str. 120-129, ISSN 1803-8115.
 4. Štuka, Č., Vejražka M., Kajzar, P., Štípek, S., Kofránek, J.: Wikiskripta. MEDSOFT 2016, str. 168-178, ISSN 1803-8115.
 5. Mateják, M., Potůček, J., Douša J.: Genetic data of patient in pharmacology. International Journal on Biomedicine and Healthcare, 4: 46-49, 2016

2015

 1. Mateják, M., Tribula, M., Ježek, F., Kofránek, J: Free Modelica library of chemicals and electrochemicals processes. Chemical 1.1.0. In Proceedings of the 11th International Modelica Conference 2015. 359-366, 2015, . DOI 10.3384/ecp15118359, Modelica library: Chemical, Modelica Library Award - 1st Price
 2. Roman Kerekeš, Jiří Kofránek, Jaroslav Januška : Cardio3®echo expertní system pro hodnocení kardiografických nálezů. sborník příspěvků MEDSOFT 2015, ISSN 1803-8115
 3. Jiří Kofránek: Elektronické archivy (repozitáře) biomedicínských modelů. sborník příspěvků MEDSOFT 2015, ISSN 1803-8115
 4. Tomáš Kulhánek, Jiří Kofránek, Marek Mateják: Pulsující model kardiovaskulárního systému. sborník příspěvků MEDSOFT 2015, ISSN 1803-8115
 5. Marek Mateják, Jiří Kofránek: Adairove viazanie O2, CO2 a H+ na hemoglobin. sborník příspěvků MEDSOFT 2015, ISSN 1803-8115
 6. Mateják, M.Ježek, F., Tribula, M., & Kofránek, J. (2015),Physiolibrary 2.3-An Intuitive Tool for Integrative Physiology.IFAC-PapersOnLine, 48.1 (2015): 699-700.
 7. Kulhánek, T, Ježek F., Mateják, M., Kofránek, J. (2015), Experiences in teaching of modeling and simulation with emphasize on equation-based and ecausal modeling techniques, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, Milano (It), pp. 3683-3686, ISSN: 1557- 170X.
 8. Mateják, M., Kofránek, J. (2015), Physiomodel – An Integrative Physiology in Modelica, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, Milano (It), pp. 1464-1467, ISSN: 1557- 170X.
 9. Ježek, F., Tribula, M., Kulhánek, T., Mateják, M., Privitzer, P., Šilar, J., Kofránek, J. (2015),Surviving Sepsis - a 3D integrative educational simulator, Proceedings of 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE, Milano (It), pp. 3679-3682. ISBN: 978-1-4244-9270- 1, ISSN: 1557- 170X.
 10. Kofránek, J: Ispolzovanie immitacionnych modelej krovoobraščenija v medicinskom prepodavanii. In: Těorija, kliničesjkie rezultaty, rekomendacii, perspektivy. Liščuk, V.A., Gazizova, D., Š (ed.). Print Pro, Moskva, 2015, ISBN 978-5-9906562-9-1, str. 197-215
 11. Mateják, Marek, Kofránek, Jiří: PHYSIOMODEL, v. 1.0, software, dostupno z: www.physiomodel.org integrativní model fyziologie člověka v jazyce Modelica (obsahujícího více než 4000 proměnných). Model je rozšířenou implementací modelu HumMod (www.hummod.org)
 12. Mateják, Marek, Kulhánek, Tomáš, Ježek, Filip, Tribula, Martin, Kofránek, Jiří: PHYSIOLIBRARY, v. 2.3, software, dostupno z: www.physiolibrary.org, Aplikační knihovna pro modelování fyziologických procesů v jazyce Modelica.
 13. Mateják, Marek, Ježek, Filip, Tribula, Martin, Kofránek, Jiří: CHEMICAL, v. 1.0, software, dostupno z: www.physiolibrary.org. Aplikační knihovna pro modelování (bio)chemických procesů v jazyce Modelica. Tato knihovna na 11th International Modelica Conference, 2015, Paris, France získala ocenění Modelica Free Library Award – viz www.physiome.cz/awards.

2014

 1. Mateják Marek, Kulhánek Tomáš, Matoušek Stanislav. Adair-based hemoglobin equilibrium with oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion activity. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, IF: 2.009, ISSN: 0036-5513 (print), 1502-7686 (electronic).2014sjhemoglobin.pdf
 2. Kulhánek T, Tribula M, Kofránek J, Mateják M. Simple models of the cardiovascular system for educational and research purposes. MEFANET Journal 2014; 2(2): 56-63. Available at WWW: http://mj.mefanet.cz/mj-04140914.
 3. T. Kulhánek, J. Kofránek, and M. Mateják. Modeling of short-term mechanism of arterial pressure control in the cardiovascular system: Object oriented and acausal approach. Computers in Biology and Medicine, Received 15 May 2014, Accepted 22 August 2014, Available online 1 September 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiomed.2014.08.025, IF: 1.475, ISSN: 0010-4825
 4. T. Kulhanek, M. Matejak, J. Silar, and J. Kofranek. Parameter estimation of complex mathematical models of human physiology using remote simulation distributed in scientific cloud. In Biomedical and Health Informatics (BHI), 2014 IEEE EMBS International Conference on, pages 712–715, June 2014. http://dx.doi.org/10.1109/BHI.2014.6864463 2014ieeebhi06864463.pdf
 5. Marek Mateják: Physiology in Modelica, MEFANET Journal 2014; 2(1); ISSN:1805-9171. Available at WWW: http://mj.mefanet.cz/mj-03140307
 6. Marek Mateják, Tomáš Kulhánek, Jan Šilar, Pavol Privitzer, Filip Ježek, Jiří Kofránek: Physiolibrary -Modelica library for Physiology, In Conference Proceeding, 10th International Modelica Conference 2014, March 12, 2014 (1st price)
 7. Tomáš Kulhánek, Marek Mateják, Jan Šilar, Jiří Kofránek: Identifikace fyziologických systémů, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 148-153, medsoft2014kulhanekprezentace.pdf
 8. Marek Mateják: Physiolibrary - fyziológia v Modelice, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 165-172, medsoft2014_prezentace_matejak_physiolibrary_v2.1.pdf
 9. Filip Ježek, Anna Doležalová, Marek Mateják: Vývoj modelu pro výukovou aplikaci ECMO, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 82-89
 10. Jiří Kofránek, Tomáš Kulhánek: Lékařské Simulátory, sborník příspěvků MEDSOFT 2014, ISSN 1803-8115, 123-147, medsoft2014kofranek.zip
 11. Šilar J., Stavåker K., Mateják M., Privitzer P., Nagy J.: Modeling with Partial Differential Equations - Modelica Language Extension Proposal. OpenModelica Annual Workshop February 3, 2014, prezentace
 12. Kerekeš R, Kofránek, J. Januška, J. CARDIO3®ECHO Expert System for Echocardiography: a Smartphone Application. Internet proceedings of MEDICINE 2.0 World Congress on Social Media, Mobile Apps, Internet, Mauri, 2014. Poster presentation
 13. Kofránek J., Privitzer P., Tribula M., Šilar J., Kulhánek T., Mateják M., Ježek F.: Užitný vzor:„Simulátor virtuálního pacienta“, Úřad průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky 2014-30329, číslo zápisu: 27613, datum zápisu 11.12. 2014.
 14. Schwarz, D.,Kofránek, J., Štourač, P., Raudaschl A.: Schola ludus: gamification of medical simulation. In Computers applications, systems and networks for medical education, D. Schwarz & L. Dušek (Eds.), 232 pages, Facta Medica, Ltd., Brno, Czech Republic, 2014, ISBN 978-80-904731-9-5, 45-62.
 15. Schwarz, D., Štourač. P., Kofránek, J., Tachecí, I., Ludíková, B.: Case-based interactive learning in Mefanet. In Computers applications, systems and networks for medical education, D. Schwarz & L. Dušek (Eds.), 232 pages, Facta Medica, Ltd., Brno, Czech Republic, 2014, ISBN 978-80-904731-9-5, 111-145.

2013

 1. Kulhánek T., Mateják M., Šilar J.,Privitzer P., Tribula M., Ježek F., Kofránek J.: Hybridní architektura pro webové simulátory. MEDSOFT 2013, str. 115-121, ISSN 1803-8115 článekprezentace
 2. Ježek F., Tribula M., Kofránek, J., Kolman J., Privitzer P., Šilar J.: Sada výukových simulátorů - výsledky vývoje frameworku BodyLight. MEDSOFT 2013, str. 38-48, ISSN 1803-8115. článek
 3. Kofránek, J. : Modelica. MEDSOFT 2013, str. 64-114, ISSN 1803-8115. článek
 4. Kofránek, J., Felix O., Polák J.: Jak informatizovat zdravotnictví a nevytvořit přitom velkého bratra. MEDSOFT 2013, str. 55-63, ISSN 1803-8115. článek
 5. Šilar J., Kofránek J., Kulhánek T., Forgáčová K., Nečas E.: Modelování obnovy kmenových buněk. MEDSOFT 2013, str. 185-191, ISSN 1803-8115. článek
 6. Tribula M., Ježek F., Privitzer P., Kofránek J., Kolman J.: Webový výukový simulátor krevního oběhu. MEDSOFT 2013, str. 197-204, ISSN 1803-8115. http://creativeconnections.cz/medsoft/2013/Medsoft_2013_Jezek.pdf článek
 7. Ježek F. Model cirkulace, přenosu krevních plynů a acidobáze jako základ pro systém podpory rozhodování. MEDSOFT 2013, str. 29-37, ISSN 1803-8115. článek
 8. Mateják M. Simulovanie ketoacidózy. MEDSOFT 2013, str. 140-150, ISSN 1803-8115. článek
 9. Privitzer P., Šilar J., Kulhánek T., Mateják M., Kofránek J.:Simulation Applications in Medical Education. EFMI STC 2013 Prague 17-19 April 2013. WS1 workshop.simulationapplicationsinmedicaleducation.pdf
 10. Kulhánek T.: Modelling and simulation of complex human physiology. EGI Community Forum 2013, Manchester UK, ISBN 9789081692724, page 35, http://go.egi.eu/CF13BoA
 11. Kulhanek T, Matejak M., Silar J.,Privitzer P., Tribula M., Jezek F., Kofranek J. Hybrid architecture for web simulators of pathological physiology. EFMI STC 2013 Prague 17-19 April 2013. WS1 workshop. efmi2013hybridnisimulators.pdf
 12. Kulhanek T.,Matejak M., Silar J.,Privitzer P., Tribula M., Jezek F., Kofranek J.: RESTful web service to build loosely coupled web based simulation of human physiology: IEEE EMBC 2013, Osaka, Japan 3-7 July 2013,abstract, poster, published in Transactions of Japanese Society for Medical and Biological Engineering Vol. 51 (2013) No. Supplement p. R-32, ONLINE ISSN: 1881-4379 http://dx.doi.org/10.11239/jsmbe.51.R-32
 13. Kulhánek T., Identification of model parameters in cloud deployed simulation service,EGI TF 2013, Madrid Spain, presentation & poster abstract & slides
 14. Kulhánek T., Remote analysis of human voice – case study of SaaS and test deployment in NGI/EGI, EGI TF 2013, Madrid Spain, presentation abstract & slides
 15. Kofránek, J., Mateják, M., Privitzer, P., Tribula, M., Kulhánek, T., Šilar, J., Pecinovský, R., HumMod-Golem Edition: large scale model of integrative physiology for virtual patient simulators. Proceedings of World Congress in Computer Science 2013 (WORLDCOMP'13), International Conference on Modeling, Simulation and Visualisation Methods (MSV'13), 182-188, http://world-comp.org/proc2013/msv.html - Downloable from http://physiome.cz/references/lasvegas2013.pdf
 16. Pecinovský, R, Kofránek, J., Our Experience Teaching After-School Programming to Parents and Their Children. Proceedings of World Congress in Computer Science 2013 (WORLDCOMP'13), Proceedings of the International Conference on Frontiers in Education: Computer Science and Computer Engineering (FECS'13), 241-247, http://world-comp.org/proc2013/fecs.html - Downloable from http://physiome.cz/references/lasvegas2013a.pdf
 17. Kulhánek T. Mateják M. Kofránek J. - Web simulator of model of complex human physiology supported by cloud computing, MEFANET 2013, mefanet2013simulace.pdf
 18. Kofránek, J., Hozman, J., Pacientské simulátory, Creative Connections, Praha 2013, ISBN 978-80-904326-6-6, 166 stran, Online: http://www.creativeconnections.cz/pacientskeSimulatory/

2012

 1. Ježek, Filip, Kroček, Tomáš, Mateják, Marek, Kofránek, Jiří: Zkušenosti z inovace výuky modelování a simulace na FEL ČVUT. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 139-146, ISSN 1803-8115.
 2. Kofránek, Jiří: Integrované modely fyziologických systémů – historie, současnost, perspektivy. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 73-105, ISSN 1803-8115.
 3. Mateják, Marek, Nedvědová, Barbora, Doležaloví, Anna, Kofránek, Jiří, Kulhánek, Tomáš: Model ECMO oxygenátoru. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 205-214, ISSN 1803-8115.
 4. Šilar, Jan, Vavrek, Martin, Kulhánek, Tomáš, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří, Kroček, Tomáš, Tribula, Martin: Výpočty na grafických procesorech, řešení parciálních diferenciálních rovnic. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 252-259, ISSN 1803-8115.
 5. Tribula, Martin, Vavrek, Martin, Otčenášek, Michal: Tvorba 3d výukových aplikací pomocí technologie Microsoft Silverlight.In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 283-287, ISSN 1803-8115.
 6. Kofránek, Jiří: Jak propojit informační systémy veřejné správy a nevytvořit "Velkého bratra". Informační bulletin, Úřad pro ochranu osobních údajů. 1, 2012, str. 25-30.
 7. Obdržálek, Jan, Kofránek, Jiří, Svítek, Miroslav: Tablet based interactive GPS textbook – a new kind of an educational means. In The World Conference on Physics Education, 2012. Book of Abstracts. (M. Fatih Taşar Ed.), Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 2012, str. 273.
 8. Kofránek, Jiří, Pecinovský, Rudolf, Novák, Petr: Kopenograms – graphical language for structured algorithms. In Proceedings of the 2012, International conference on foundation of computer science (WORLDCOMP'12), Proceedings of the International Conference Fountation of Computer Science (FCS'12), (Hamid R. Arabnia, Geroge A. Gravvanis, Ashu M. G. Solo Eds), CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, 2012, str. 90-96, ISBN 1-60132-211-9, downloable http://worldcomp-proceedings.com/proc/proc2012/fcs/papers.pdf
 9. Tomáš Kulhánek, Jiří Kofránek, Milan Šárek, Draft - RESTfull service for interoperability between models of human physiology and simulation application, http://medicus.cesnet.cz/doku.php/publikace?&#section2012
 10. Pecinovský Rudolf, Kofránek Jiří: How to improve understanding of OOP constructs. Preprints of the 2nd Computer Science Education Research Conference, September 9–12, 2012. Wrocław, Poland, pp. 19-24, downloadable from http://fedcsis.org/proceedings/fedcsis2012/pliks/136.pdf
 11. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol, Kulhánek, Tomáš, Tribula, Martin, Ježek, Filip: Web-Based Simulation Games for Medical Education. Proceedings of Medicine X, Intersection of Medicine and Emerging Technologies, Stanford University, Sept. 28-30, 2012. (Internet abstract http://medicinex.stanford.edu/kofranek-abstract/)
 12. Cagaš, Pavel, Cagaš, Roman, Kofránek, Jiří: CCD kamery pro snímání extrémně slabých světelných zdrojů. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 18-36, ISSN 1803-8115.
 13. Cagaš, Roman, Cagaš, Pavel, Kofránek, Jiří: Programový systém control web a jeho možnosti interakce s reálným prostředím. In MEDSOFT 2012, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 37-47, ISSN 1803-8115.

2011

 1. Kofránek, Jiří: Integrované modely fyziologických systémů.(Příloha k habilitační práci) Habilitační práce pro obor Patologická fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2011 (práce se zabývá tvorbou rozsáhlých matematických modelů fyziologických systémů).
 2. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Rusz, Jan, Stodulka, Petr, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Tribula Martin: The Atlas of physiology and pathophysiology: web-based multimedia enabled interactive simulations. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 104(2), 143-153, 2011 IF 1.44
 3. Kofránek, Jiří, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Matoušek, Stanislav: Use of Web Multimedia Simulation in Biomedical Teaching,Worldcomp 2011, Proceedings of the 2011 International Conference on Frontiers in Education: Computer Science & Computer Engineering, Las Vegas, July 18-21, 2011, (H. R. Arabia, V. A. Cincy, L. Deligianidis, Eds.), ISBN 1-60132-180-5, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, 2011, 282-288, online: http://world-comp.org/p2011/FEC3582.pdf
 4. Kofránek, Jiří, Mateják,Marek, Privitzer, Pavol: HumMod - large scale physiological model in Modelica. Proceedings of 8th. International Modelica conference, Dresden, Germany, March 20-22, 2011, Dresden*, Linköping Electronic Conference Proceedings (ISSN: 1650-3686), http://www.ep.liu.se/ecp/063/079/ecp11063079.pdf,713-724.
 5. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol: Complex model of integrated physiological systems – a theoretical basis for medici training simulators. In: MEFANET report 04 (Daniel Schwarz, Martin Komenda, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Eds.). Institute of Biostatistics and Analysis. Masaryk University, 201, ISSN 1804-2961, ISBN 978-80-210-5539-1, vol. 4, pp. 32-59.
 6. Kofránek, Jiří, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Matoušek, Stanislav: WEB multimedia simulation for biomedical teaching. In 5th MEFANET Conference 2011 Proceedings,(Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek, Eds), CD ROM Proceedings, ISBN 978- 80-7392-179 -8, Ínternet Proceedings: http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2011/full/kofranek-full.pdf, 13 stran.
 7. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol, Tribula, Martin: HumMod-Golem Edition – Large Scale Model of Physiological Systems for Web Based Medical Simulator. In Proceedings of Medicine 2.0 Conference, Stanford, 2011, Stanford University, 2011 (Lary Chu, ed.). Internet Proceedings http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2011/paper/view/529
 8. Kofránek, Jiří, Matejak, Marek,, Privitzer, Pavol, Tribula, Martin, Rusz, Jan, Matoušek, Stanislav : Atlas of physiology and pathophysiology - web-based multimedia teaching tool with simulation games. In Experimental Biology 2011. 9650 Rockville Pike, Bethesda: Federation of American Societies for Experimental Biology, 2011, vol. 25, p. 481. ISSN 0892-6638
 9. Kofránek, Jiří Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Matoušek, Stanislav: Use of web multimedia simulation in biomedical teaching. In Proceedings of the 2011 International Conference on Frontiers in Education: Computer Science & Computer Engineering, Las Vegas, July 18-21, 2011, (H. R. Arabia, V. A. Cincy, L. Deligianidis, Eds.), ISBN 1-60132-180-5, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, 2011, 282-288.
 10. Kofránek, Jiří: Komplexní modely fyziologických systémů jako teoretický podklad pro výukové simulátory. In MEDSOFT 2011, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 74-105, ISSN 1803-8115.
 11. Kofránek, Jiří, Mateják, Marek, Ježek, Filip, Privitzer, Pavol, Šilar, Jan: Výukový webový simulátor krevního oběhu. In MEDSOFT 2011 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 106-121, ISSN 1803-8115.
 12. Mateják, Marek, Kofránek, Jiří: Hummod – Golem Edition – rozsáhlý model fyziologických systémů. In MEDSOFT 2011 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 182-196, ISSN 1803-8115.
 13. Ježek, Filip, Mateják, Marek, Privitzer. Pavol: Simulace tlakových a průtokových křivek u různě velikých pacientů s pulsatilní srdeční podporou. In MEDSOFT 2011, (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 74-105, ISSN 1803-8115.
 14. Matoušek S., Handy, J, Rees, S. E.: Acid–base chemistry of plasma: consolidation of the traditional and modern approaches from a mathematical and clinical perspective. Journal of Clinical Monitoring and Computing (2011), vol 25, 57-70
 15. Šilar, Jan, Kofránek, Jiří: Physiological Model Creation and Sharing. European Journal for Biomedical Informatics (EJBI), ISSN 1801-5603, volume 7 (2011), str. 55-58.
 16. Kofránek, Jiří: Integrated models of physiological systems as a theoretical foundation for medicical training Simulators. Habilitační přednášky, České vysoké učení technické, 7, 2011, 29 stran, ISBN 978-80-01-04744-6

2010

 1. Kofránek Jiří, Matoušek Stanislav, Rusz Jan, Stodulka Petr, Privitzer Pavol, Mateják Marek, Tribula Martin: The Atlas of Physiology and Pathophysiology:Web-based multimedia enabled interactive simulations, Computer Methods and Programs in Biomedicine (2011),doi:10.1016/j.cmpb.2010.12.007, 2011 Jan 11. [Epub ahead of print]
 2. Rusz, J. - Čmejla, R. - Růžičková, H. - Růžička, E.: Kvantitativní akustické analýzy u Parkinsonovy nemoci. In 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010, s. 25. ISSN 1337-2181.
 3. Čmejla, R. - Rusz, J. - Vokřál, J.: Analýza hlasu v laboratorních úlohách při výuce studentů biomedicínského inženýrství. In 8. ČESKO-SLOVENSKÝ FONIATRICKÝ KONGRES. Bratislava: Samedi s.r.o., 2010, s. 24. ISSN 1337-2181.
 4. Rusz, J. - Čmejla, R. - Růžičková, H.: Hodnocení důrazu, emocí, rytmu, artikulační rychlosti a pravidelnosti u Parkinsonovy nemoci, In Technical Computing Bratislava 2010 [CD-ROM]. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010, díl 90, s. 1-9. ISBN 978-80-970519-0-7.
 5. Vorlíček, J. - Rusz, J. - Oppl, L. - Vrba, J.: Complex permittivity measurement of substrates using ring resonator, In Technical Computing Bratislava 2010 [CD-ROM]. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010, p. 1-6. ISBN 978-80-970519-0-7.
 6. Baláš, J. - Rusz, J. - Čmejla, R.: Information system for management and analysis of medical data, In Technical Computing Bratislava 2010 [CD-ROM]. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010, p. 1-5. ISBN 978-80-970519-0-7.
 7. Čmejla, R. - Rusz, J. - Vokřál, J.: Laboratory tasks from voice analysis in the study of biomedical engineering using matlab, In Technical Computing Bratislava 2010 [CD-ROM]. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010, vol. 21, p. 1-4. ISBN 978-80-970519-0-7.
 8. Kofránek Jiří, Mateják Marek, Privitzer Pavol: Web simulator creation technology. In: MEFANET report 03 (Dušek, Vladimír Mihál, Stanislav Štípek, Jarmila Potomková, Daniel Schwarz, Lenka Šnaidrová, Eds.). Institute of Biostatistics and Analysis. Masaryk University, 2010, ISSN 1004-2961, vol. 3, pp. 52-97.
 9. Dukátová, Zuzana, Kofránek, Jiří: Samotný simulátor nestačí. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 34-44, ISSN 1803-8115.
 10. Kofránek, Jiří, Matoušek, Stanislav, Mateják, Marek: Modelování acidobazické rovnováhy. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str.66-80, ISSN 1803-8115.
 11. Kofránek, Jiří: Webové simulátory. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 87-95, ISSN 1803-8115.
 12. Mateják Marek, Kofránek, Jiří: Rozsáhlý model fyziologických regulací v Modelice. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 126-146, ISSN 1803-8115.
 13. Privitzer, Pavol, Šilar, Jan, Tribula, Martin, Kofránek, Jiří: Od modelu k simulátoru v internetovém prohlížeči. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 149-169, ISSN 1803-8115.
 14. Tribula, Martin, Mateják, Marek, Privitzer, Pavol, Kofránek, Jiří: Webový simulátor ledvin. In MEDSOFT 2010 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha, str. 202-210, ISSN 1803-8115.
 15. Tomáš Kulhánek, Jan Šilar, Marek Mateják, Pavol Privitzer: Od výukového modelu k identifikaci fyziologického systému. In Sborník konference MEFANET 2011, (Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek, Eds.), ISBN978-80-7392-141-5, Masarykova Univerzita, Brno CD ROM
 16. Jiří Kofránek: KOMPLEXNÍ MODELY INTEGROVANÝCH fyziologických systémů - teoretický podklad pro lékařské vžukové simulátory. In Sborník konference MEFENET 2011, (Daniel Schwarz, Martin Komenda, Jaroslav Majerník, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek, Eds.), ISBN978-80-7392-141-5, Masarykova Univerzita, Brno, CD ROM
 17. Tomáš Kulhánek, Jan Šilar, Marek Mateják, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek, Martin Tribula: Distributed computation and parameter estimation in identification of physiological systems, proceeding of VPH 2010, extended abstract, 30th Sep - 1st Oct 2010 Brussels, Belgium
 18. Mateják,M., Kofránek,J.: Quantitative human physiology – rozsiahly model fyziologických regulácií ako podklad pre lekársky výukový simulátor. 18. Konferencia Slovenských a Českých Patofyziológov, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 9.-10. september 2010, (Roman Beňačka Ed.), Equilibria s.r.o. Košice
 19. Matoušek, S., Tribula, M., Privitzer, P., Kofránek, J.: INTERNETOVÝ ATLAS FYZIOLÓGIE A PATOFYZIOLOGIE JAKO VÝUKOVÁ POMŮCKA. 18. Konferencia Slovenských a Českých Patofyziológov, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 9.-10. september 2010, (Roman Beňačka Ed.), Equilibria s.r.o. Košice
 20. Kofránek, J., Matoušek, S.: ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM SIMULAČNÍCH MODELŮ VE VÝUCE PATOFYZIOLOGIE. 18. Konferencia Slovenských a Českých Patofyziológov, Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 9.-10. september 2010, (Roman Beňačka Ed.), Equilibria s.r.o. Košice
 21. Kofránek, Jiří: Integrované modely fyziologických systémů.(Příloha k habilitační práci) Habilitační práce pro obor Patologická fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Praha 2010 (práce se zabývá tvorbou rozsáhlých matematických modelů fyziologických systémů).

2009

 1. Kofránek, Jiří: Tvorba lékařských simulátorů. Habilitační práce pro obor Technická kybernetika, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, 2009 (práce se zabývá inženýrskou stránkou technologie výstavby výukových simulátorů).
 2. Kofránek, Jiří, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Tribula, Martin: Web Based Simulation Games With Multimedia E-learning Environment|Web Based Simulation Games With Multimedia E-learning Environment. In Proceedings od Medicine 2.0 Conference, Toronto 2009, (G. Eisenbach, Ed.), str. 30-31.
 3. Kofránek, Jiří: Komplexní model acidobazické rovnováhy.In MEDSOFT 2009. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 23-60. ISBN 978-80-904326-0-4 english version: Complex model of blood acid-base balance
 4. Kofránek, Jiří, Privitzer, Pavol, Mateják, Marek, Tribula Martin: Akauzální modelování - nový přístup pro tvorbu simulačních herIn MEDSOFT 2009. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 31-75. ISBN 978-80-904326-0-4
 5. Mateják, Marek, Kofránek, Jiří, Rusz, Jan: Akauzální "vzkříšení" Guytonova diagramu. In MEDSOFT 2009. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 105-120. ISBN 978-80-904326-0-4
 6. Kofránek, Jiří: What is behind the curtain of a multimedia educational games?.In EATIS 09 Contribution Proceedings. Euro American Conference on Telematics & Information Systems, Prague 3-5 June 2009, Wirelesscom sro., 2009, ISBN 978-80-87205-07-5, 229-236.
 7. Stanislav Matoušek. Jiří Kofránek, Stephen E. Rees: Independence of Variables in Stewart's model of acid-base chemistry of the blood plasma. In Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Aalborg, Denmark, August 12-14, 2009, 246-250
 8. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Marek Mateják, Ondřej Vacek, Martin Tribula, Jan Rusz: Schola ludus in modern garment: use of web multimedia simulation in biomedical teaching. In Proceedings of the 7th IFAC Symposium on Modeling and Control in Biomedical Systems, Aalborg, Denmark, August 12-14, 2009, 425-430
 9. Jiří Kofránek, Marek Mateják, Pavol Privitzer:School as a (multimedia simulation) game. The use of object tools for designing multimedia applications for biomedical teaching. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. (V. C. Moler, A. Procházka, R. Bartko, M. Folin, J. Houška, & P. Byron Eds), CD ROM, 55:1-27,ISBN 978-80-7080-733-0, internetový sborník: http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB09/ . Humusoft s.r.o. Praha,1-27, 2009,
 10. Jiří Kofránek, Marek Mateják, Stanislav Matoušek, Pavol Privitzer, Martin Tribula, Ondřej Vacek: School as a (multimedia simulation) play: use of multimedia applications in teaching of pathological physiology. In MEFANET Report 2. (Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Chris Paton Eds),Masaryk University, Brno, 2009, ISBN 978-80-210-4851-5, str. 55-70
 11. Jiří Kofránek,Marek Mateják, Pavol Privitzer: Leaving toil to machines - building simulation kernel of educational software in modern software environments. In Mefanet 2009, Conference Proceedings,(Daniel Schwarz, Jaroslav Majerník, Ladislav Dušek, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Eds), CD ROM, kofranek.pdf:1-39,ISBN 978-80-7392-118-7, internetový sborník http://www.mefanet.cz/res/file/mefanet2009/prispevky/kofranek_full.pdf, Masarykova Univerzita, Brno 2009, 1-39.
 12. Jiří Kofránek, Marek Mateják, Pavol Privitzer: Kreativní propojení objektových technologií pro tvorbu výukových biomedicínských modelů In Objekty 2009 , (Pavel Kříž Ed.), Gaudeamus, Univerzita Hradec králové, ISBN 978-80-7435-009-2, Hradec králové, 2009, 1-21.
 13. Adriana Jiřičková, Jan Šulc, Petr Pohunek, Otomar Kittnar, Alena Dohnalová, Jiří Kofránek: Prevalence of tidal expiratory flow limitation in preschool children with and without respiratory symptoms: application of the negative expiratory pressure (NEP) method. Physiological Research 58:383-372,2009
 14. Stodulka Petr, Privitzer Pavol, Kofránek Jiří: Web-based Educational Simulators for Teaching Pathological Physiology , EISTA 2009, IMSCI 2009, Orlando, FL, USA, p. 100-102, 2009
 15. Rusz, J. - Kofránek, J.: Využití, vývoj a automatizace nejen průmyslových nástrojů pro biomedicínské výukové simulátory. Automatizace. 2009, roč. 52, č. 7-8, s. 443-446. ISSN 0005-125X.
 16. Rusz, J. - Čmejla, R. - Růžičková, H.: Analýza základní frekvence, amplitudového a frekvenčního kolísání hlasivek u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2009, roč. 15, č. 1, s. 13-18. ISSN 1212-4702.
 17. Rusz, J. - Čmejla, R. - Růžičková, H.: Formantová analýza a nové metody pro hodnocení míry artikulace u Parkinsonovy nemoci. Akustické listy. 2009, roč. 15, č. 2, s. 3-8. ISSN 1212-4702.
 18. Vorlíček, J. - Rusz, J.: Automatic Human Body Segmentation Using Mean-Shift Clustering As Assistance in The Hyperthermia Treatment Planning. In Technical Computing Prague 2009 [CD-ROM]. Prague: HUMUSOFT, 2009, p. 113. ISBN 978-80-7080-733-0.
 19. Vorlíček, J. - Rusz, J.: Useful Matlab tool for radio frequency designer. In Technical Computing Prague 2009 [CD-ROM]. Prague: HUMUSOFT, 2009, p. 114. ISBN 978-80-7080-733-0.
 20. Čmejla, R. - Rusz, J. - Růžičková, H.: Oslabení okluzí v promluvách pacientů s Parkinsonovou chorobou. Akustické listy. 2009, roč. 15, č. 3-4, s. 1-6. ISSN 1212-4702.
 21. Peter Fritzson, Pavol Privitzer, Martin Sjölund, Adrian Pop: Towards a text generation template language for modelica, In Proceedings 7th Modelica Conference, Como, Italy, Sep. 20-22, 2009, Modelica Association, Como, 193-207.
 22. Hana Růžičková, Jan Rusz, Jiří Klempíř, Roman Čmejla, Veronika Majerová, et al.: Speech and voice disorders in early untreated Parkinson's disease, In Abstracts of the 13th congress of the European federation of neurological societies, 2009, Geneva: KENES International, 3:552.
 23. Kofránek, Jiří: Tvorba lékařských simulátorů. Habilitační práce pro obor Technická kybernetika, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, 2009 (práce se zabývá inženýrskou stránkou technologie výstavby výukových simulátorů).

2008

 1. Pavel Kasal, Svačina Štěpán, Jiří Kofránek: Teze rozvoje eHealth v České republice: In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová, Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 23-35. ISBN 978-80-86742-22-9
 2. Jiří Kofránek: Tvorba výukových simulátorů. Co je za oponou. In: Mefanet report 01. (Ladislav Dušekm Vladimáír Mihál, Stanislav Štípek, Jarmila Potomková, Daniel Schwarz, Lenka Šnaidrová Eds.). Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita. str. 60-72, leden 2008, ISBN 978-80-210-4539-2, [Online] http://portal.med.muni.cz/download.php?fid=506
 3. Jiří Kofránek, Jan Rusz, Stanislav Matoušek: Vzkŕíšení guytonova diagramu - od obrázku k simulačnímu modelu. In MEDSOFT 2008 (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 37-56. ISBN 978-80-86742-22-9
 4. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Petr Stodulka: Technologie a trendy tvorby výukových simulátorů. In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, str. 37-56. ISBN 978-80-86742-22-9
 5. Petr Stodulka, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek: Jednoduchá simulační hra krok za krokem aneb Od představy k hotovému. In MEDSOFT 2008. (Milena Ziethamlová, Ed.) Praha: Agentura Action M, Praha 2008, s. 149-156. ISBN 978-80-86742-22-9
 6. Jiří Kofránek, Michal Andrlík, Marek Mateják, Stanislav Matoušek, Pavol Privitzer, Petr Stodulka, Martin Tribula, Ondřej Vacek: Škola (multimediální simulační) hrou: využití multimediálních aplikací a simulačních modelů ve výuce patologické fyziologie, (Multimediální aplikace na CD ROM). Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, CD ROM příloha (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6,
 7. Jiří Kofránek, Marek Mateják, Stanislav Matoušek, Pavol Privitzer, Petr Stodulka, Martin Tribula, Ondřej Vacek, Josef Hlaváček: Škola (simulační) hrou. In Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, str.14. (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6
 8. Jiří Kofránek, Jan Rusz, Stanislav Matoušek: Vzkříšení Guytonova diagramu.In Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, str.15-16. (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6
 9. Jiří Kofránek, Stanislav Matoušek, Ondřej Vacek: Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy a jeho využití ve výukových simulátorech. In Sborník 17. Konference českých a slovenských patofyziologů, 11-12. září 2008, str.17-18. (Emanuel Nečas, Martin Vokurka, Eds.), 1. Lékařská fakulta UK, ISBN 978-80-254-0863-6
 10. Jiří Kofránek, Jan Rusz, Marek Mateják: From Guyton's graphic diagram to multimedia simulators for teaching physiology. (Resurection of Guyton's Chart for educational purpose) Proceedings of the Jackson Cardiovascular-Renal Meeting 2008. (Stephanie Lucas Ed,), CD ROM, 11. pp. abstract paper appendix poster
 11. Jan Rusz, Jiří Kofránek: Tools development for physiological educational simulators. In Digital Technologies 2008 (Daša Ticha Ed.) [CD-ROM]. Žilina: University of Žilina, Fakulty of electrical engineering, 2008, vol. 1, ISBN 978-80-8070-953-2,(CD ROM), pp. 1-4
 12. Marek Mateják, Pavol Privitzer, Jiří Kofránek: Modelica vs. blokovo-orientované jazyky matematického modelovania. In OBJEKTY 2008 (Žilina SR): Žilinská Univerzita, 20.-21.11.2008, (Jan Janech Ed.), Edis, Žilina, s. 79-94. ISBN 978-80-8070-923-3
 13. Jiří Kofránek, Marek Mateják, Pavol Privitzer: Causal or acausal modeling: labour for humans or labour for machines. In Technical Conmputing Prague 2008, 16th Annual Conference Proceedings. (Cleve Moler, Aleš Procházka, Robert bartko, Martin Folin, Jan Houška, Petr Byron Eds). Humusoft s.r.o., Prague, 2008, ISBN 978-80-7080-692-0. CD ROM, str. 1-16, [Online] http://www2.humusoft.cz/kofranek/058_Kofranek.pdf
 14. Jiří Kofránek, Marek Mateják, Stanislav Matoušek, Pavol Privitzer, Martin Tribula, Ondřej Vacek: School as a (multimedia simulation) play: use of multimedia applications in teaching of pathological physiology. In MEFANET 2008. (Daniel Schwarz, Ladislav Dušek, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál Eds.), Masarykova Univerzita, Brno, 2008, ISBN 978-80-7392-065-4, CD ROM, str. 1-26, [Online] http://www.mefanet.cz/res/file/articles/prispevek-mefanet-anglicky-kofranek.pdf
 15. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: Modelování a simulace. (Multimediální výukový program). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/00/index.htm
 16. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: Modelling and simulation. (Multimedia educational applicacion). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/00EN/index.htm
 17. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: Co je za oponou – ze zákulisí tvorby Atlasu. (Multimediální výukový program). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/01/index.htm
 18. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: What is behind the courtain. Multimedia educational applicacion). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/info/01EN/index.htm
 19. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: Mitochondriální energetické nanogenerátory. (Multimediální výukový program). [Online] http://physiome.cz/atlas/krevniplyny/01/
 20. Jiří Kofránek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: Transfer of blood gases: mitochondrial energetic nanogenerators. (Multimedia educational applicacion). [Online] http://www.physiome.cz/atlas/krevniplyny/01EN/index.htm
 21. Jiří Kofránek, Ondřej Vacek, Michal Andrlík, Pavol Privitzer: Komplexní model přenosu krevních plynů. (Bloody Mary, verze 2.0.). Multimedediální výukový simulátor. [Online] http://physiome.cz/atlas/sim/BloodyMary_cs/.
 22. Martin Vokurka, Stanislav Matoušek, Pavol Privitzer, Martin Tribula: Metabolismus železa (Multimediální výukový program) [Online] http://www.physiome.cz/atlas/vnitrniProstredi/04/
 23. Jiří Kofránek, Ondřej Vacek, Michal Andrlík, Pavol Privitzer: The complex blood-gases transport model. (Bloody Mary, version 2.0.). Multimedia educational simulator. [Online] http://physiome.cz/atlas/sim/BloodyMary/
 24. Adriana Jiřičková, Jan Šulc, Petr Pohunek, Otomar Kittnar, Alena Dohnalová, Jiří Kofránek: Prevalence of tidal expiratory flow limitation in preschool children with and without respiratory symptoms: application of the negative expiratory pressure (NEP) method. Physiological Research Pre-Press Article. [Online] http://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/prepress/1412.pdf , 22 stran, vyjde v čisle 3/2009.
 25. Marek Mateják: Jazyky pre fyziologické modelovanie. In 9. studentská vědecká konference. Galén, Praha, 2008, ISBN 978-80-7262-592-5. str. 29.
 26. Petr Stodulka: Tvorba fyziologických výukových simulátorů pomocí vlastních softwarových nástrojů. 9. studentská vědecká konference. Galén, Praha, 2008, ISBN 978-80-7262-592-5. str. 30.
 27. Ondřej Vacek: Modelování statické P-V charakteristiky plic. 9. studentská vědecká konference. Galén, Praha, 2008, ISBN 978-80-7262-592-5. str. 30.
nase_publikace.txt · Poslední úprava: 2022/01/13 14:42 autor: feberovj