Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dokumentace:sibirske_vyhledy_ondra

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dokumentace:sibirske_vyhledy_ondra [2007/10/15 13:01]
ondra odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ondrovy sibiřské výhledy ====== 
- 
-[[../​dokumentace/​sibirske_vyhledy|Zpět na Sibiř]] 
- 
-== == 
- 
-sepsat deadliny úkolů 
-Pavol Modelica 
-Standa překlad út 14 
-stránka wiki - Guyton 
-Atlas - článek 
-konto na Skype 
-články k inz. modelu 
- 
- 
-== == 
-^ **Cíle** ​                                                             ^^   do kdy  ^ 
-| Kurz fyziologie ​             | něco pochytit, zkouška ​                 | září 2008 | 
-| Kurz regulace ​               | něco pochytit a neztrapnit se, zkouška ​ | léto 2008 | 
-| článek Atlas                 | spolupráce Pavol, Jirka                 | listopad ​ | 
-| článek BE 37                 | spolupráce Standa, Jirka                | prosinec ​ | 
-| proniknout do Golema ​        | kleknout na Jirku                       | listopad ​ | 
-| model inz. met.              | od A - Z                                | únor 2008 | 
-| Modelica - physiolibrary ​    | naučit se práci s, základní komponenty ​ | listopad ​ | 
- 
-== == 
-^ **Tento týden** ^^-------- 8 ---------^-------- 10 ----------^-------- 12 --------^-------- 14 --------^-------- 16 --------^-------- 18 ---------^ 
-|**Pondělí** ​     ||                    ^schůzka Martin, Standa| ​                   |                    |                    |          | 
-|**Úterý** ​       |^  inž. pedagogika ​                        ​|^ ​ tabulka wiki      ^ Pavol - Modelica ​                      ​|| ​         | 
-|**Středa** ​      ​|| ​                   |                      ^  Standa - překlad ​                     ||                    |          | 
-|**Čtvrtek** ​     ||                    ^   Atlas (hemostáza) + regulace ​          |^ Pavol - modelica ​  ​| ​                   |          | 
-|**Pátek** ​       |^  Standa výuka ​     ^  článek JMIR - Atlas (introduction,​ methods) ​                ​||| ​                   |          | 
- 
-== == 
- 
-^ **Tento týden** ^^ ---- 8 ---- ^ ---- 9 ---- ^ ---- 10 ---- ^ ---- 11 ---- ^ ---- 12 ---- ^ ---- 13 ---- ^ ---- 14 ---- ^ ---- 15 ---- ^ ---- 16 ---- ^ ---- 17 ---- ^ ---- 18 ---- ^ 
-|**Pondělí** ​     ||             ​| ​            ​| ​             ^ schůzka Martin, Standa ​    ​|| ​             |              |              |              |              |              | 
-|**Úterý** ​       |^  inž. pedagogika ​                                                  ||||^ tabulka wiki ^ Pavol - Modelica ​          ​|| ​             |              |              | 
-|**Středa** ​      ​|| ​            ​| ​            ​| ​             |              |              ^ Standa - překlad ​                        ​||| ​             |              |              | 
-|**Čtvrtek** ​     ||             ^ Atlas - hemostáza + regulace ​                                       |||||              |              |              |              |              | 
-|**Pátek** ​       ||             ^ Standa vyuka              |^ Pavol Modelica |            ^ clanek JMIR - Atlas                                    ||||              |              | 
- 
- 
- 
-== == 
- 
-^ **Ph.D. kurzy a zkoušky** ​                              ​^^ ​   do kdy   ^ stav ^ 
-|                                  |                       ​| ​            ​| ​     | 
-| **Kurz fyziologie - Jirka** ​     | domluvit termín ​      | 19.10. ​     |      | 
-|                                  | příprava na zkoušku 1 |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 2 |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 3 |             ​| ​     | 
-|                                  | zkouška ​              | září 2008   ​| ​     | 
-|                                  |                       ​| ​            ​| ​     | 
-| **Kurz regulace - MUDr. Wünsch** | domluvit termín ​      ​| ​            ​| ​     | 
-|                                  | Atlas - regulace ​     | 15.10. ​     |      | 
-|                                  | příprava na zkoušku 1 |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 2 |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 3 |             ​| ​     | 
-|                                  | zkouška ​              | léto 2008   ​| ​     | 
-|                                  |                       ​| ​            ​| ​     | 
-| **CAE - jazyková zkouška** ​      | zjistit termín kurzu  |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 1 |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 2 |             ​| ​     | 
-|                                  | příprava na zkoušku 3 |             ​| ​     | 
-|                                  | zkouška ​              | červen 2008 |      | 
-|                                  |                       ​| ​            ​| ​     | 
-^ **Články** ​                                            ^^ do kdy ^ stav ^ 
-|                              |                          |        |      | 
-| **JMIR: Atlas + wizardy** ​   | průzkum časopisu, osnova |  5.10. |   ​X ​ | 
-|                              | abstract ​                ​| ​       |      | 
-|                              | introduction ​            ​| ​       |      | 
-|                              | methods ​                 |        |      | 
-|                              | results ​                 |        |      | 
-|                              | discussion ​              ​| ​       |      | 
-|                              | úpravy, korekce ​         |        |      | 
-|                              | odevzdání ​               | 31.10. |      | 
-|                              |                          |        |      | 
-| **BE 37°C (+Jirka, Standa)** | průzkum časopisu, osnova | 3.11.  |      | 
-|                              | abstract ​                ​| ​       |      | 
-|                              | introduction ​            ​| ​       |      | 
-|                              | methods ​                 |        |      | 
-|                              | results ​                 |        |      | 
-|                              | discussion ​              ​| ​       |      | 
-|                              | úpravy, korekce ​         |        |      | 
-|                              | odevzdání ​               | 1.12.  |      | 
-|                              |                          |        |      | 
-^ **PhD práce** ​                ^^ do kdy ^ stav ^ 
-|                              |                          |        |      | 
-|  **Zadání** ​                 | zpřesnění zadání práce ​  ​| ​       |      | 
-|  **Další** ​                  | Golem intro - Jirka      |        |      | 
-^ **Modelování** ​                                                    ^^ do kdy ^ stav ^ 
-|                              |                                      |        |      | 
-|  **Modelica** ​               | tutoriál ​                            ​| ​       |      | 
-|                              | základní bloky pro Physiolibrary ​    ​| ​       |      | 
-|                              | model cirkulace pro workshop ​        ​| ​       |      | 
-| **Inzulínový metabolismus** ​ | tutoriál model 2AIDA                 ​| ​       |      | 
-|                              | implementace v Simulinku ​            ​| ​       |      | 
-|                              | sehnat články k modelu ​              ​| ​       |      | 
-|                              | schůzka s Jirkou ohledně změn modelu |        |      | 
-|                              | implementace změn                    |        |      | 
-|                              | návrh podoby simulátoru ​             |        |      | 
-|                              | grafický návrh gui                   ​| ​       |      | 
-|                              | implementace .NET                    |        |      |