Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dokumentace:ehealthulety

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dokumentace:ehealthulety [2019/11/10 20:08]
kofranek [Hic Rhodos-Hic Salta: reálné vytvoření jednoho ze zdravotnických registrů]
dokumentace:ehealthulety [2019/11/10 20:09] (aktuální)
kofranek [Hic Rhodos-Hic Salta: reálné vytvoření jednoho ze zdravotnických registrů]
Řádek 35: Řádek 35:
 V době konání tohoto setkání se na tehdejší ministryni zdravotnictví Marii Součkovou obrátili pracovníci oddělení informatiky,​ s tím, že dle schválené legislativy okamžikem vstupu do EU (květen 2004) bude nutno mít v ČR v provozu speciální webově dostupný registr, který by umožnil ověřit, zda nelékařský profesionál (sestra, zdravotnický laborant, inženýr, pracující ve zdravotnictví apod.) má příslušnou kvalifikaci. Bez funkčnosti tohoto zdravotnického registru prý hrozí možnost, že naše zdravotní sestry, pracující v rakouských či německých nemocnicích by nemohly být honorováni adekvátně jejich kvalifikaci. My jsme tenkrát nabídli, že jako pracoviště Univerzity Karlovy tento registr v neuvěřitelně krátké době navrhneme a naprogramujeme a to za tak nízkou cenu, na kterou nebude nutno vypisovat výběrové řízení - Součková na to přistoupila a my jsme to za pouhých **1 695 000 Kč** v šibeničně krátkém termínu skutečně dokázali. ​ V době konání tohoto setkání se na tehdejší ministryni zdravotnictví Marii Součkovou obrátili pracovníci oddělení informatiky,​ s tím, že dle schválené legislativy okamžikem vstupu do EU (květen 2004) bude nutno mít v ČR v provozu speciální webově dostupný registr, který by umožnil ověřit, zda nelékařský profesionál (sestra, zdravotnický laborant, inženýr, pracující ve zdravotnictví apod.) má příslušnou kvalifikaci. Bez funkčnosti tohoto zdravotnického registru prý hrozí možnost, že naše zdravotní sestry, pracující v rakouských či německých nemocnicích by nemohly být honorováni adekvátně jejich kvalifikaci. My jsme tenkrát nabídli, že jako pracoviště Univerzity Karlovy tento registr v neuvěřitelně krátké době navrhneme a naprogramujeme a to za tak nízkou cenu, na kterou nebude nutno vypisovat výběrové řízení - Součková na to přistoupila a my jsme to za pouhých **1 695 000 Kč** v šibeničně krátkém termínu skutečně dokázali. ​
  
-Za necelé tři týdny(!)jsme udělali analýzu a navrhli strukturu registru a vytvořili funkční vzorek pro pilotní provoz. Do konce roku 2004 byl registr zprovozněn do plného provozu. A tento národní registro zdravotnických pracovníků nelékařů bez problémů fungoval až [[https://​www.florence.cz/​zpravodajstvi/​aktuality/​od-zari-ukoncena-cinnost-registru-zdravotnickych-pracovniku-na-nconzo/​|do září 2018]], kdy jeho funkci převzal Národní registr zdravotnických pracovnáíků (lékařů i nelékařů) budovaný nyní v [[http://​www.uzis.cz/​node/​7131|v Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky]]. A podle informací ​[[http://​www.nconzo.cz/​web/​registr;​jsessionid=B17870E9019AE4B4FD279AAAE425F09F|Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů]], které tento registr obhospodařuje, je v něm nyní **více než 130 tisíc registrovaných profesionálů.**+Za necelé tři týdny(!)jsme udělali analýzu a navrhli strukturu registru a vytvořili funkční vzorek pro pilotní provoz. Do konce roku 2004 byl registr zprovozněn do plného provozu. A tento národní registro zdravotnických pracovníků nelékařů bez problémů fungoval až [[https://​www.florence.cz/​zpravodajstvi/​aktuality/​od-zari-ukoncena-cinnost-registru-zdravotnickych-pracovniku-na-nconzo/​|do září 2018]], kdy jeho funkci převzal Národní registr zdravotnických pracovnáíků (lékařů i nelékařů) budovaný nyní v [[http://​www.uzis.cz/​node/​7131|v Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky]]. A podle informací Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, které tento registr ​do září 2018 obhospodařovalo, je v něm nyní **více než 150 tisíc registrovaných profesionálů.**
 Vytvoření registru, a zejména rychlost jeho analýzy a následné počítačové implementace,​ bylo kladně hodnoceno zahraničními pracovníky v rámci twinningového projektu s Velkou Británií. Vytvoření registru, a zejména rychlost jeho analýzy a následné počítačové implementace,​ bylo kladně hodnoceno zahraničními pracovníky v rámci twinningového projektu s Velkou Británií.
  
dokumentace/ehealthulety.txt · Poslední úprava: 2019/11/10 20:09 autor: kofranek