Projekty

TEORETICKÉ PRÁCE:

Simulace, modelování a formalizace fyziologických systémů

Celková bilance vnitřního fyziologického prostředí
Respirace a přenos krevních plynů
Mechanismy buněčných iontových kanálů

PODPORA VÝUKY:

Medicínské simulátory a interaktivní výukové programy

Multimediální internetový výukový atlas

Mechanické vlastnosti kosterního svalu

Fyziologie slyšení a teorie ladění

Celková bilance vnitřního fyziologického prostředí
Respirace a přenos krevních plynů

EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE:

Výzkum a popis fyziologických systémů

Vlastnosti buněčných membrán
Krevní plyny

VÝVOJ TECHNOLOGIÍ:

Postup návrhu medicínských simulátorů, interaktivních výukových programů a jejich grafických uživatelských rozhraní

E-learning: co to ve skutečnosti je a jak na to. Metodika vývoje e-learningových produktů.
Softwarové nástroje

MEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A ZASTŘEŠUJÍCÍ PROJEKTY

Výzkumné záměry

Atlas multimediálních internetových modelů pro vybrané kapitoly normální a patologické fyziologie člověka

EZICC - Evropské Zdravotnické Informační a Clearingové Centrum

Registr zdravotnických pracovníků k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu