Statecharts

For updated information about the project see http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/statecharts.

Vývojový nástroj pro návrh a testování komunikujících stavových automatů
Tool for Development and Testing of Communicating Statecharts
Petr Stodulka

Diploma thesis (Czech) (pdf, 1.4 MB)
Source code (zip, 1 MB)
Binaries (zip, 40 kB)

(14.1.2005)