Vybrané podkladové materiály pro projekt kvantifikace chování krevních plynů.

MOTIVACE:

koordinátor:

MUDr. Jiří Kofránek,CSc.

spoluřešitelé a odborní spolupracovníci:

Prof.Ing Michael Valášek, DrSc. - technická sekce, sekce technologie výroby

MUDr. Jan Bruthans - klinická sekce

Ing. Michal Andrlík - technická sekce, sekce matematického modelování

Mgr. Anna Lábajová - laboratorní sekce

 

 


 

Skica návrhu architektury základní experimentální apratury, viz. výše.


Dotazy, prosím, směřujte na adresu: michal.andrliklf1.cuni.cz