Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

  • Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
    U nemocnice 5, 128 53 Praha 2

| tel: 22496 5912 | fax: 22491 2834 |

| e-mail: kofranekgmail.com |

     
     
  • Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • Laboratoř realizuje ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK základní výzkum v oblasti formalizace popisu fyziologických systémů a jejich počítačových simulačních modelů
  • Ve spolupráci s Výtvarnou školou V. Hollara se vyvíjejíí interaktivní komponenty pro grafická uživatelská rozhraní simulačních modelů
  • Laboratoř se podílí na výuce studentů oboru Biomedicínského inženýrství Elektrotechnické fakulty ČVUT a nabízí postgraduální kurzy v rámci 1. LF UK
  • Laboratoř spravuje síťové služby pro Ústav patologické fyziologie