Lidé

Vedoucí laboratoře

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Vědecký pracovník
doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc.
Aspiranti a odborní pracovníci

MUDr. Jan Bruthans
MUDr. Stanislav Matoušek
MUDr. Mgr. Pavol Privitzer
Mgr. Petr Stodulka
Ing. Ondřej Vacek
Ing. Martin Tribula

Technická podpora:
ing. Filip Ježek