GOLEM - SOFTWAROVÝ SIMULÁTOR VNITŘNÍHO FYZIOLOGICKÉHO PROSTŘEDÍ

Výukový software na platformě ControlWeb2000.

Zdrojový kód je zde samozřejmě volně ke stžení: GOLEM_pro_ControlWeb.ZIP.

Podrobný popis, komentáře a ostatní materiály zde jistě také brzy budou.
Děkuji za strpení.


Simulátor GOLEM pracuje na základě matematického modelu GOLEM-model.