Modelling of the Exchange of Blood Gases (Modelování přenosu krevních plynů)

Výsledky jsou soustředěny a udržovány jako součást knihovny Physiology Blockset pro simulační prostředí MATLAB/Simulink. Tato knihovna obsahuje i kompletní dokumentaci rovnic a použitých matematických metod a je samozřejmě volně ke stažení.

Matematický model transportních a acidobazických vlastností krve uvažuje kromě koncentrací a parciálních tlaků O2 a CO2, saturace hemoglobinu a pH i vliv teploty a acidobazický stav vnitřního prostředí. Za stavové (a tudíž navzájem se neovlivňující) veličiny jsme zvolili:

cO2 obsah O2 v krvi [l/l]
cCO2 obsah CO2 v krvi [l/l]
BEOX Base Excess v plně okysličené krvi [mmol/l]
temp teplota krve [°C]
Hb koncentrace hemoglobinu v krvi [g/dl]

 

Více o modelované problematice i o výukovém simulátoru využívajícím tento model se lze dozvědět v sekci "Bloody Mary" - softwarový simulátor.